AI & robotik

Vetenskap / AI & robotik / Allt om AI / Tillämpning

Tillämpning av artificiell intelligens

Artificiell intelligens har används inom måna fält bland annat medicinsk diagnostik, aktiehandel, robotstyrning, juridik, vetenskapliga upptäckter och leksaker. Många AI program uppfattas däremot inte vara AI. Det beror på att när AI blir vanlig nog och användbar nog slutar man kalla det AI. Fenomenet brukar kallas ”AI-effekten”.

Plattformar

En plattform (eller datorplattform) definieras som ”en sorts hårdvara eller mjukvara som låter programvaran köra”.

Som Rodney Brooks påpekade för många år sedan, är det inte bara artificiell intelligens programvaran som definierar AI funktionerna i plattformen, utan själva plattformen i sig påverkar den Artificiella Intelligensen som utvecklas. Man måste därmed arbeta med AI-problemen i verkliga plattformar eftersom de påverkar resultatet eller framgången.

Ett stort antal plattformar har används för att utveckla olika aspekter av artificiell intelligens, allt från expert system till olika robotplattformar. 

 

 

Källa: Arficial Intelligence