Introduktion till och definition av artificiell intelligens (AI)

Vetenskap / AI & robotik / Allt om AI /

Robot - Turing test

Med Artificiell Intelligens menar man maskinintelligens och den gren av vetenskapen som försöker skapa den. Arficiell Intelligens kan definieras som "studien och utvecklingen och skapandet av intelligenta agenter". Intelligenta agenter ska ha förmågan att känna av och tolka den omgivande miljön samt fatta informerade beslut, eller beslut som är tillräckligt bra så att framgångschansen maximeras.

Begreppet myntades av John McCarthy år 1956. Han definierade AI som "vetenskapen och utvecklingen av intelligenta maskiner."

Den artificiella intelligensens centrala problem innefattar sådana saker som tänkande, kunskap, planering, lärande, kommunikation, perception och förmågan att flytta och manipulera objekt. Generell intelligens (eller ”strong AI”) är fortfarande vetenskapsgrenens långsiktiga mål.

Forskningsfältet grundades på idén att människans intelligens kan beskrivas på ett sådant sätt att den kan simuleras av en maskin. Den här idén väcker filosofiska frågor angående sinnets natur och etiken i att skapa artificiella varelser.  

Källa: Arficial Intelligence