Filosofi: olika teorier om hur AI kan utvecklas

Vetenskap / AI & robotik / Allt om AI

Eftersom AI hävdar kunna återskapa mänsklig intelligens eller de förmågor som den mänskliga hjärnan och det mänskliga sinnet har, är det hela en utmaning och en inspiration för filosofer. 

Finns det några som helst gränser över hur intelligenta maskinerna egentligen kan bli? Finns det en essentiell skillnad mellan mänsklig och artificiell intelligens? Kan en maskin ha ett medvetande och ett sinne? Några svar på dessa frågor har blivit mera inflytelserika än andra.

Turings “artiga konvention”: Vi behöver inte avgöra om en maskin verkligen kan ”tänka”; det enda som vi behöver är att ta reda på om en maskin kan bete sig lika intelligent som en människa.  Därför har Turing-testet uppstått.

Dartmouth förslaget: Varje aspekt av inlärning eller vilken annan egenskap av intelligens kan beskrivas på så pass precisa sätt att en maskin kan till slut simulera den. Det anser de flesta AI-forskare idag.

Newells och Simons fysiska symbolsystem hypotes: ”Ett fysiskt symbolsystem de nödvändiga och tillräckliga verktygen för generell intelligent handling.” Newell och Simon hävdar att intelligenser består av formella symboloperationer. Hubert Dreyfus hävdade däremot att mänsklig handling beror på omedveten instinkt snarare än medveten symbolmanipulation. Oftast har man en ”känsla” om en viss situation och inte explicit symbolisk kunskap.  

Gödels ofullständighetsteorem: Ett formellt system (såsom ett datorprogram) kan inte bevisa alla sanna påstårenden. Roger Penrose är en av dem som hävdare att Gödels teorem begränsar vad maskiner kan göra.

Searles strong AI hypotes: ”Den approximativa programmerade datorn med de rätta inputen och outputen skulle ha ett sinne precis som människan har”. John Searle försvarar det här påståendet med ”kinesiska rum-argumentet”, som går ut på att man ombeds titta in i datorn för att hitta ”sinnet”.

Artificiell hjärna-argumentet: Hjärnan kan simuleras. Hans Moravec, Ray Kurzweil och andra har hävdat att det är tekniskt möjligt att kopiera hjärnan direkt i hårdvara och mjukvara, och att en sådan simulering skulle vara nästan identisk med den originella hjärnan.

Källa: Arficial Intelligence