Hominider seglade över medelhavet för 450 000 år sedan alltså före uppkomsten av moderna människor

KATEGORIER: Vetenskap / Historia och arkeologi

Forntida hominider hade förmodligen mera avancerade kognitiva förmågor än man trott.

Hominider seglade över medelhavet för 450 000 år sedan alltså före uppkomsten av moderna människor

2022-12-21 Ny forskning indikerar att forntida människor migrerade till nytt land över vatten före Homo Sapiens uppkomst för cirka en halv miljon år sedan.

En analys av strandlinjer under den så kallade chibanianåldern visar att dessa tidiga hominider som föregick moderna människor kunde nå de Egeiska öarna på egen hand genom att segla dit. Det fanns inga naturliga landbroar som gjorde migration möjlig. I stället spred forntida människor sig över hela världen på ett annat sätt.Det är svårt att veta om forntida människor byggde båtar. Byggda av trä, kommer alla spår så småningom att försvinna. Arkeologer och forskare tittar i stället på benrester och stenverktyg.

Öarna i Egeiska havet består av hundratals öar utspridda i havet mellan Turkiet, Grekland och Kreta. De har länge haft mänskliga invånare. Artefakter har kunnat daterats till 476 000 år sedan.

På Lesbos, Milos och Naxos, har de gamla verktygen förknippats med acheuleanska stilen som utvecklades för 1,76 miljoner år sedan av Homo erectus i Afrika och Asien.

Enligt tidigare studier kunde forntida människor ta sig till öarna till fots under istiden. När världen fryser sjunker nämligen havsnivån.

Men när forskarna rekonstruerade regionens geografi som den såg ut för 450 000 år sedan, fann de att tidigare modeller var felaktiga.

Havsnivån, när den var som lägst, var 225 meter lägre än den är i dag och öarna var fortfarande isolerade från övriga landmassor av flera kilometer öppet vatten som forntida människor kunde korsa.Det är svårt att spekulera vilka andra metoder kunde ha uppfunnits för att korsa stora vattenmassor, förutom någon form av båt.

Enligt forskarna korsade människor havet redan för mellan 700 000 – 1 miljon år sedan i Indonesien och Filippinerna.

Allt detta bevisar att havsresor var en färdighet som inte utvecklades av Homo sapiens utan av tidigare förfäder.

Forskarna tror därför att tidiga hominider också förmodligen korsade Gibraltarsundet.

Det som är viktigt är att man nu kan revidera synen på tidigare människor före Homo Sapiens som redan hade långt mera avancerade kognitiva förmågor.

Maria Ckioni, huvudarkeologen i studien, gick så långt som att säga till tidningen Haaretz att dessa hominider lyckades kolonisera nytt land för att de förmodligen kunde bilda grupper och hade ett språk så att de kunde prata med varandra.

Man kan bara undra vilka andra saker de klarade av.

Forskningen har publicerats i Quaternary International.

Källa:

Science Times, Hominins Sailed the Mediterranean Sea 450,000 Years Ago Even Before the Evolution of Homo Sapiens, Study Claims

Science Alert, Ancient Humans May Have Sailed The Mediterranean 450,000 Years Ago