Kronisk stress, mild kognitiv svikt och Alzheimers

Medicin & hälsa

2023-10-03 Två studier hittar möjliga orsaker till demens.

Kronisk stress, mild kognitiv svikt och Alzheimers

Enligt en ny studie från Karolinska Institutet finns det ett möjligt samband mellan utmattningssyndrom och depression samt mild kognitiv svikt och Alzheimers sjukdom.

I studien följde forskare från Karolinska Institutet 44 447 personer i åldrarna 18 till 65 år under åtta år som hade diagnosen utmattningssyndrom eller depression för att se om de utvecklade minnesrelaterade sjukdomar.

De fann att personer som hade upplevt kronisk stress eller depression hade en ökad risk att utveckla mild kognitiv svikt eller Alzheimers sjukdom.

Personer som led av utmattningssyndrom eller depression hade över 2 gånger högre risk att utveckla Alzheimers sjukdom jämfört med personer som inte hade sådana diagnoser.

Personer som hade upplevt både utmattningssyndrom och depression hade en fyra gånger högre risk att utveckla Alzheimers sjukdom under studietiden. Risken för att drabbas av kognitiv svikt var lika stor.

Forskarna tror att kronisk stress kan leda till kognitiva försämringar på flera sätt.

Stress kan till exempel påverka hippocampus, en del av hjärnan som är viktig för minne och inlärning. Hippocampus är en del av hjärnan som är viktig för minne och inlärning.

Stress kan också öka inflammation i hjärnan, vilket kan skada nervcellerna och signalerna mellan dem.

Stress kan dessutom minska blodflödet till hjärnan. Detta kan minska syretillförseln till nervcellerna och leda till celldöd.

Studien är viktig eftersom den ger ytterligare bevis för att kronisk stress kan vara en riskfaktor för Alzheimers sjukdom. Dessa resultat kan hjälpa till att utveckla nya strategier för att förebygga och behandla Alzheimers sjukdom.

Det är viktigt att notera att studien endast är en observationsstudie. Detta innebär att forskarna inte kan bevisa att kronisk stress orsakar Alzheimers sjukdom. Det är möjligt att det finns andra faktorer som bidrar till sambandet mellan kronisk stress och Alzheimers sjukdom.

Ytterligare studier behövs för att bekräfta resultaten av denna studie och för att förstå de exakta mekanismerna genom vilka kronisk stress kan leda till Alzheimers sjukdom.

Smällar mot huvudet en annan möjlig orsak till demens, medan motion i sig är bra för hjärnan.

Fotbollsspelare till skillnad från målvakter löper också högre risk för att utveckla demens. Forskarna tror att det har att göra med antalet nickar fotbollsspelare gör.

Det visade en tidigare studie vid Karolinska Institutionen i år i vilken 6000 fotbollsspelare som var aktiva i allsvenskan mellan 1924–2019 ingick. Kontrollgruppen bestod av 56 000 män från samma bostadsort och ålder.

Men medan fotbollsspelarna hade 62% högre risk att för demens, har risken för Parkinsons sjukdom 32% lägre, medan ALS var mycket sällsynt. Fotbollsspelarna levde också längre liv. Motion är alltså bra för hälsan.

 

Publikationer

Stress, depression, and risk of dementia – a cohort study in the total population between 18 and 65 years old in Region Stockholm”, Johanna Wallensten, Gunnar Ljunggren, Anna Nager, Caroline Wachtler, Nenad Bogdanovic, Predrag Petrovic och Axel C. Carlsson, Alzheimer's Research & Therapy, online 2 oktober 2023, doi : 10.1186/s13195-023-01308-4

Neurodegenerative disease among male elite football (soccer) players in Sweden: a cohort study.” Peter Ueda, Björn Pasternak, Carl-Emil Lim, Martin Neovius, Manzur Kader, Magnus Forssblad, Jonas F Ludvigsson, Henrik Svanström, The Lancet Public Health, online 16 mars, 2023, doi: 10.1016/S2468-2667(23)00027-0