Kroniskt utmattningssyndrom och postcovid- tillstånd kan botas enligt studie

Medicin & hälsa

2023-10-05 Ett bredare holistiskt perspektiv hjälper.

Kronisk stress, mild kognitiv svikt och Alzheimers

En forskningsgrupp vid Oslo Chronic Fatigue Consortrium har presenterat en forsknings sammanställning.

Kroniska utmattningssyndrom, inklusive CFS/ME och postcovid-tillstånd, inte är obotliga.

De kan förstås som hjärnans respons på en komplex interaktion av biologiska, psykologiska och sociala faktorer.

Forskningsgruppen föreslår att patienter kan bli bättre och i vissa fall även friska med hjälp av strategier som är inriktade på tankar, beteenden eller att minska stress, i stället för att följa dagens praxis som innebär långvarig vila, isolering och minskning av sociala och sensoriska stimuli.

Mats Lekander, professor i psykoneuroimmunologi vid Stockholms universitet och Karolinska institutet, är en av forskarna bakom studien.

Han menar att forskningsresultaten är viktiga för hantering av personer med kroniska utmattningssyndrom och postcovid-tillstånd, och att en mer tvärvetenskaplig ansats öppnar nya möjligheter för att förstå och behandla dessa tillstånd

 

Läs mer:

Forskning breddar uppfattningar om kroniska utmattningssyndrom och postcovid-tillstånd - Stockholms universitet