Minskat dagligt saltintag sänker blodtrycket

Medicin & hälsa

2023-11-16 Ett sätt att behandla och motverka högt blodtryck naturligt.

Högt blodtryck är den vanligaste orsaken till sjuklighet och dodlighet i världen, då det kan leda till hjärtsvikt, hjärtinfarkt och stroke eftersom det påverkar hjärtats förmåga att arbeta effektivt och pumpa blod.

Enligt en ny studie med medelålders till äldre individer i 50- till 70 årsåldern fran Birmingham, Alabama och Chicago, kommer en minskning av saltintaget med en tesked om dagen att leda till en sänkning av blodtrycket med effekten från läkemedet i 70-75% av fallen.

Deltagarna i studien indelades slumpmässigt i två olika grupper. Grupperna turades sedan om att under ev vecka äta en kost med högt respektive lågt saltintag.

Bland de 213 deltagarna sänktes det systoliska blodtrycket med 7-8 mm Hg när de åt en kost med lågt saltintag jämfört med när de åt en med mycket salt, och med 6 mm Hg jämfört med deras vanliga diet.

Det höga saltintaget var 2200 mg och det låga 500 mg per dag.

Effekten gällde 72% av alla deltagare oavsett om de hade normalt, högt, behandlat eller obehandlat blodtryck, det vill säga om de to blodtryckssänkande läkemedel.

Effekten uppnåddes dessutom snabbt inom en vecka.

Forskarna menar därför att det alltid ksn vara bra att dra ner på önskad mängd salt.

 

Källa

Forskningen publicerades iJAMA Network