NASA:s Psyche på väg mot metallrik asteroid lik jordens kärna

VetenskapUniversum

2023-10-13 Forskarna hoppas lära sig mer om hur jorden bildades.

Forskare avslöjar hur många behövs för att kolonisera Mars

Bild: En artists bild av Psyche rymdsonden. Maxar/ASU/P. Rubin/NASA/JPL-Caltech

2023-10-13 Rymdsonden som sköts upp i dag från Kennedy Space Center i Florida, kommer att nå asteroiden med samma namn, Psyche 16 år 2029.  

Eftersom asteroiden är rik på metall, hoppas man samla information som berättar mer om hur jordens kärna bildades.

Efter en sex års resa kommer sonden att börja kretsa runt asteroiden på olika höjder för att ta reda på mer om sammansättningen och bildningsprocessen.

Just nu tror forskarna att asteroiden är kärnan på en misslyckad planet. Detta kommer att bli första gången som kärnan på en planet kommer att undersöka en planets metallkärna.

En hypotes är att Psyche 16 brukade vara en planet vars steniga mantel förstördes av våldsamma stötar. Enligt en annan teori har kärnan lossnat från en tunn yttre planetmantel på grund av vulkanutbrott. En tredje hypotes är att asteroiden bildades nära solen där metallmaterial smälte till en klump. Denna teori är inte trolig eftersom Psyche 16:s bana runt solen ligger tre gånger längre bort än jorden i asteroidbältet mellan Mars och Jupiter.

Asteoriden Psyche

Bild: Asteroiden Psyche, NASA

 

Genom observationsstudier av asteroidens kratrar kommer forskarna att kunna avgöra vilken teori som är mest trolig. Man kommer att ta reda på huruvida jordens kärna och Psyche 16 bildades under liknande förhållanden.

Det har funnits olika teorier om jordens kärna, men man tror nu att den består av metall. Man har härlett denna information genom att mäta seismiska vågor. Jordens kärna är dessutom enligt forskarna mycket varm, på grund av den långsamma nedbrytningen av radioaktiva ämnen som är kvar från planetens bildning. Kärnan utsätts annars för ett tryck som är flera miljoner starkare än atmosfärens.

Detta stoppar inte forskningen från att vilja se ett liknande objekt ”med egna ögonen” genom rymdsondens kameror och mätinstrument.  

”Forskare tror att Psyche kan vara en del av kärnan i en planetesimal, en tidig planetarisk byggsten, och består av en blandning av sten och järn-nickelmetall. Metallen kommer inte att brytas; Det kommer att studeras för att ge forskare en bättre uppfattning om vad som utgör jordens kärna och hur steniga planeter bildades i vårt solsystem. Man kan inte borra en väg till vår planets kärna - eller kärnorna i de andra steniga planeterna - så att besöka Psyche kan ge en unik inblick in i den våldsamma historien om kollisioner och ackumulering av materia som skapade planeter som vår egen.” skriver NASA.

Psyche-sonden att kretsa runt asteroiden, granska dess sammansättning, topografi och den möjliga närvaron av ett paleomagnetiskt fält, som kan ha fossiliserats i asteroiden från det ögonblick det bildades.
Man vet att Psyche 16 framför allt består av metall på grund av hur solljuset reflekteras. Den upptäcktes så pass tidigt eftersom den är ganska stor i jämförelse med andra asteroider. Han kallade asteroiden Psyche efter den grekiska personifieringen av själen.

 

Källa:

Journey to a Metal-Rich World: NASA’s Psyche Is Ready to Launch

Liknande artiklar:

Så försämras astronauters immunförsvar i rymden

Forskare avslöjar hur många behövs för att kolonisera Mars