Mystiskt fenomen: Transplantation förändrar mottagarnas personlighet – smak, identitet, intressen, minnen

Vetenskap Neurologi

Bild: Depositphotos

2024-05-17 Inte bara fiktion. Organdonatorn verkar överföra personliga preferenser och minnen över till mottagaren.

I decennier har läkare fascinerats av en gåta: Varför rapporterar så många patienter som genomgått organdonationer kusliga och oförklarliga förändringar i deras personligheter?

Lyssna på artikeln på YouTube.

Sedan de första hjärttransplantationerna 1967 har mottagare rapporterat att de känner sig mindre som sig själva och mer som deras donator.

En kvinna berättade om en plötslig kärlek till musik efter att ha fått hjärtat av en ung musiker. "Jag kunde aldrig spela förut, men efter min transplantation började jag älska musik. Jag kände det i mitt hjärta",berättade hon för forskare i en tidning som publicerades 2000.

Andra har rapporterat nya matvanor, konstintressen, karriärbyten och till och med nya "minnen". En högskoleprofessor som fick hjärtat av en polis som dog av ett skott i ansiktet drömde om "en ljusblixt i mitt ansikte" och såg glimtar av Jesus. "Det var precis så Carl dog," sa donatorns fru till forskare. Hon sa att den huvudmisstänkte såg ut "som några av bilderna på Jesus".

En ny studie från Colorados universitet bevisar dock att det inte är bara hjärttransplantationer som orsakar sådana djupgående personlighetsförändringar.

En online undersökning av 47 organmottagare visade att nästan 90% upplevde personlighetsförändringar efter transplantation. De flesta rapporterade förändringarna i temperament, känslor, matvanor, identitet, religiösa övertygelser eller minnen. Studien är liten men ändå viktig.

Förklaringarna är oklara. Vissa tror att det finns en "liten hjärna i hjärtat" som påverkar personligheten. Andra pekar på immunsuppressiva läkemedel eller på hypotesen om "systemiskt minne", där minnen lagras i alla celler i kroppen.

Donatorceller kan cirkulera i mottagarens kropp i två år efter en transplantation och DNA från dessa celler kan orsaka inflammation som i sin tur kan påverka personligheten.

Forskare har även teoretiserad att nerver fortfarande fungerar i organet. Nervavslutningar återställs dessutom ett år efter transplantation. Detta kan betyda att minnen från donatorn på något sätt påverkar mottagaren och hens personlighet.

Om personlighetsförändringar är vanliga efter organdonationer behövs mer forskning År 2022 genomfördes mer än 150 000 organtransplantationer över hela världen.

 

Källa

Studien publicerades i Transplantology .