Dessa tio karaktärsdrag avslöjar en narcissist

Livsstil / Psykologi och samhälle / Narcissism

2024-06-25 Narcissism är en personlighetsstörning som präglas av en överdriven känsla av egen betydelse, ett stort behov av beundran och en brist på empati för andra.

Även om det finns olika typer av narcissister , finns det gemensamma drag för alla. Att förstå och identifiera narcissistiska drag kan vara viktigt för att hantera relationer och undvika potentiellt skadliga situationer.

Här är tio tecken på narcissism du bör känna till:

1. Överdriven självkänsla

Narcissister har ofta en uppblåst känsla av deras egen betydelse. De tror att de är unika och speciella på ett sätt som ingen annan är. Detta kan leda till att de förväntar sig speciell behandling och privilegier.

2. Brist på empati

En av de mest framträdande egenskaperna hos narcissister är deras oförmåga att känna empati för andra. De har svårt att förstå och ta hänsyn till andras känslor och behov, vilket ofta leder till sårande beteenden och känslomässig skada.

3. Ständig beundran

Narcissister har ett stort behov av ständig beundran och uppmärksamhet. De kräver ofta bekräftelse och komplimanger från andra för att känna sig värdefulla och uppskattade.

4. Manipulativt beteende

För att uppnå sina egna mål och behov använder narcissister ofta manipulation och utnyttjar andra. Detta kan inkludera att ljuga, överdriva eller spela offer för att få sin vilja igenom.

5. Arrogans och överlägsenhet

Narcissister tenderar att ha en arrogant attityd och ser ofta ner på andra. De betraktar sig själva som överlägsna och tror att de är bättre än andra människor.

6. Fantasier om framgång och makt

De har ofta omfattande fantasier om obegränsad framgång, makt, briljans, skönhet eller ideal kärlek. Dessa fantasier är ett sätt att hantera känslor av otillräcklighet och osäkerhet.

7. Kränkningar och avundsjuka

Narcissister blir ofta avundsjuka på andra eller tror att andra är avundsjuka på dem. De kan också reagera med ilska eller förakt om de känner sig hotade eller kränkta av andras framgångar.

8. Brist på ansvarsacceptans

De tar sällan ansvar för sina egna misstag och brister. I stället skyller de på andra och undviker ansvar. Detta kan leda till konflikter och problem i relationer och på arbetsplatsen.

9. Exploaterande relationer

Narcissister tenderar att använda relationer för att uppnå sina egna mål. De kan utnyttja andra för deras resurser, sociala status eller emotionellt stöd utan att ge något tillbaka.

10. Överdriven känslighet för kritik

Trots sin arrogans och självsäkerhet är narcissister ofta mycket känsliga för kritik. De reagerar ofta starkt och defensivt på negativ feedback, vilket kan leda till ilska, sårade känslor och aggression.

Länktips: De tre bästa böckerna om narcissism