Hur du blir manipulerad och hur du kan undvika att bli det

Livsstil / Psykologi och Samhälle / Manipulation

Hur du blir manipulerad.

Manipulation existerar för ett den fungerar, skriver Harriet Braiker i boken "Who's pulling your strings?" från 2004. Många personer som manipulerar andra är inte medvetna om det, men det finns de som manipulerar andra medvetet. Det är den andra gruppen som är farligast, främst för att de inte tycker att det är fel att manipulera andra människor. Det beror i stort sätt på att deras värderingar och självbild stämmer överens med varandra. De tror att de har rätten att manipulera andra människor. Orsaken finns i barndomen: de har känt sig så pass kränkta att de nu tycker att mänskligheten bör ge något tillbaka.

Det är viktigt att inse att det inte lönar sig att förklara för den manipulativa personen hur dåligt man mår och hur kränkt man blir av beteendet. De flesta personer som manipulerar, har svårt att förstå hur andra känner. De kan också generalisera och projicera de egna behoven på andra. Världen blir en plats i vilken "den starkaste överlever" och där man manipulerar andra eller blir manipulerad.

Att stoppa en manipulativ person handlar i stort sett om att göra metoderna som denne använder sig av ineffektiva. Manipulatören kommer inte att försöka förbättra sina metoder, utan har en tendens att hålla sig till enkla strategier. Fungerar det inte, söker de ett annat offer och du slipper att bli manipulerad.

Manipulation handlar om i stort sett två saker, som den manipulativa personen använder sig av, mycket gärna:
1. Löftet om vinst eller belöning om man gör som maniplatören säger, eller.
2. Hotet om förlust eller oförmågan att undvika en negativ konsekvens.

Manipulation är en process som brukar ta en ganska lång tid. I början, handlar manipulation om löften om att vinna något. Allteftersom tiden går, kommer manipulationen att handla allt mera om olika hot.

Det är viktigt att man lär känna sig själv och att man är medveten om vad man vill ha, vad man är rädd för, och om vad man vill undvika. I den manipulativa processen, kommer löftena och hoten oftast att vara mycket subtila, i synnerhet då manipulatören är skicklig. Man blir lätt vilseledd och man inser inte att man blir manipulerad, i synnerhet sedan den manipulativa personen har börjat få kontroll över offret.

Alla människor kan bli manipulerade eftersom vi har alla våra drömmar och våra rädslor. Man kan drömma om ett bättre jobb eller ett bättre liv och man kan vara rädd för att bli gammal eller sjuk, förlora jobbet eller den som man älskar. I mötet med en manipulativ person, handlar däremot allt, om manipulatörens behov och aldrig om offrets behov. Att komma ihåg är att, när man hamnat i en sådan relation, är det inte så klokt att ge sig in i spelet: Man kommer aldrig att lyckas övermanipulera en skicklig manipulatör.