Behaviorism: Lilla Albert - experimentet (Watson)

Livsstil / Psykologi och Samhälle / Behaviorism

Lilla Albert

Ivan Pavlov hade visat att klassisk betingning kunde tillämpas på djur i sina berömda experiment med hundar.

Kunde den klassiska betingningen också tillämpas på människor? I ett känt oetiskt experiment kunde Watson och Rayner (1920) visa att man samma principer gällde på människor.

Lilla Albert var en 9 månader gammal bebis vars reaktioner testades för olika stimuli. De skapade inte någon känslomässig reaktion. Men det som kunde skrämma Lilla Albert var när Watson stog med en hammare mot en hjärnstång. Det plötsliga ljudet gjorde att Lilla Albert brast i tårar.

När Lilla Albert var 11 år gammal presenterades en vit råtta för honom och samtidigt slog Watson med hammaren mot hjärnstången. Detta gjordes 7 ggr över 7 veckor. Varje gång brast lilla Albert i tårar. Eftersom Lilla Albert associerade det skrämmande ljudet med råttan, räckte det därefter med att han såg den vita råttan för att bli rädd.

Watson och assistenten Rayner visade på så sätt att klassisk betingning kunde användas för att skapa en fobi. En fobi är en irrationell rädsla för något som i själva verket är ofarligt.

Lilla Albert observerades under några veckor till. Med tiden minskade rädslan för råttan. Den inlärda responsen gick alltså genom det som kallas för "utsläckning" av en respons. Hur som helst var rädslan fortfarande uppenbar en månad senare.