Atlantisk kollaps: Frågor och svar med forskare bakom kontroversiell studie som förutsäger ett kallare Europa

KATEGORIER: Vetenskap / Natur & Miljö

Problem när folk missupfattar och blandar ihop golfströmmen och AMOC.

Atlantisk kollaps: Frågor och svar med forskare bakom kontroversiell studie som förutsäger ett kallare Europa

2023-08-13 I slutet av juli varnade en studie publicerad i Nature Communications för att ett kritiskt havssystem som för varmt vatten upp i Nordatlanten, även känt som Atlantic Meridional Overturning Circulation (AMOC), riskerade att kollapsa 2095 på grund av drastiska utsläppsminskningar. 

Även om AMOC redan uppskattades vara långsammast på 1600 år, indikerar den senaste forskningen en mycket närmare tidsuppskattning för en kollaps i mitten av tidsperioden mellan 2025 och 2095, det vill säga cirka år 2057.

Om det bevisas korrekt, kan detta scenario se temperaturerna sjunka med 5 till 10 grader i Europa, med förödande konsekvenser för livet som vi känner till det. 

The Conversation satte sig ner med fysikern Peter Ditlevsen och hans syster, statistikern Susanne Ditlevsen, för att packa upp fynd som har väckt kontroverser på vissa håll.

Din studie väckte förståeligt nog mycket uppmärksamhet i media, med en del av bevakningen som sammanblandade en kollaps av Golfströmmen med en kollaps av AMOC. Vad tyckte du om det här då?

Susanne Ditlevsen: “Jag tror att det finns två aspekter på den här frågan. En är att allmänheten kan blanda ihop golfströmmen och AMOC och, i en viss mening, är det bara formuleringar. Så det finns en ström som tar upp varmt vatten och den riskerar att kollapsa – om vi kallar det AMOC eller Golfströmmen även om Golfströmmen är något annorlunda i en viss mening spelar ingen roll om det bara är en fråga om lydelse.

Å andra sidan kan detta missförstånd också vara mycket skadligt eftersom det finns människor som vet att Golfströmmen inte kan kollapsa, eftersom den drivs av vind och jordens rotation. Så när det kommer fram att vi har förutspått att Golfströmmen kommer att kollapsa, kan de bli frestade att avfärda oss som idioter.

Men i slutändan bryr vi oss inte riktigt om formuleringen eftersom folk ibland kallar det för Golfströmssystemet som är Golfströmmen och AMOC, och du kan säga "Nå, okej". Jag tror att det är viktigt att förklara att vi faktiskt pratar om något annat, som vi och många andra tror kan kollapsa.

Vårt konfidensintervall – som sträcker sig 2025 till 2095 – var också felaktigt framställt. Det finns inte samma sannolikhet över hela intervallet. Så vi finner det högst osannolikt att en kollaps skulle kunna inträffa så tidigt som 2025.

Det är notoriskt svårt att uppskatta vad vi kallar fördelningens svansar i statistisk jargong. Dessa är de mindre sannolikheterna vid fördelningens ytterligheter. Men den centrala uppskattningen, som ligger vid mitten av seklet, är där vi tror att det finns den största risken för en kollaps om vi fortsätter att utsläppa växthusgaser i nuvarande takt.

Nu, även om vi är osäkra på våra uppskattningar, är huvudbudskapet från att det finns en avsevärd eller åtminstone underskattad risk att denna kollaps kan ske mycket tidigare än vad man tidigare trott.”

Låt oss säga att AMOC kollapsade 2057. Hur skulle det här se ut rent konkret i Europa?

Peter Ditlevsen: ”Om man ser det ur ett klimatperspektiv skulle kollapsen troligen ske väldigt snabb, vilket innebär att förändringen tar ett antal decennier.

Så det är inte så att du har en istid om två veckor. Nordatlanten och i synnerhet Europa skulle svalna avsevärt. England skulle förmodligen se ut som norra Kanada. Utöver detta har vi den globala uppvärmningen. Så det är lite som om vi kör bil och, ni vet, vi trycker på hastighetspedalen och bromsen samtidigt.”

Värmen från Stilla havet som inte längre transporteras till Nordatlanten stannar då i tropikerna. Detta är en del av ett helt annat system, nämligen El Niño-systemet, som har starka konsekvenser för den uppvärmning som vi ser nu. Vi har för närvarande en El Niño-uppbygganden i Nordafrika. Jag menar, i Algeriet hade de nyligen nattemperaturer på minst 39,5 grader.”.

SD: ”Vad vi måste ha i åtanke här är att vad vi än diskuterar är högst osäkert. I vilken utsträckning temperaturerna kommer att variera är högst osäkert – vissa säger fem grader, vissa säger 10 grader, andra säger fler stormar etcetera. Men jag tror att budskapet är att konsekvenserna skulle vara förödande när det gäller vår förmåga att fortsätta leva som vi gör nu, och att fortsätta ha jordbruk på olika platser. Du skulle förmodligen behöva ändra allt. Och det skulle finnas tättbefolkade platser där det blir omöjligt att bo.”

PD: ”En annan sak att inse är att vi har svårt att klara av snabba förändringar. Våra samhällen har historiskt klarat klimatförändringarna genom migrationer. Och vi vet hur svårt detta är för samhällen. Min stora oro är att vi har tre miljarder människor som bor i tropiska områden, där man har förlängda perioder med 39 grader som går över till att bli förlängda perioder med 42 grader.”

Vad hade du för förväntningar när du började det här projektet? Förutsåg du dessa dramatiska resultat?

PD: "Så jag hade bestämt mig för att lägga mer vikt vid den mellanstatliga panelen för klimatförändringars (IPCC) bedömning, tack vare en robust metod och observationer som jag planerade att sedan justera. Det visade sig att våra modeller lokaliserade kollapsen mycket tidigare än IPCC:s. Självklart hade jag föredragit att resultatet av vår studie var mindre kontroversiellt eftersom vi naturligtvis attackeras från alla håll nu. Men det är så vetenskap fungerar, antar jag. Och det var faktiskt också så Susanne engagerade sig djupt, för det behövdes verkligen mycket bättre statistik än jag är kapabel till."

SD: "Vi anser också att det här problemet är så viktigt att om vi har indikationer i datan på en tidigare eller till och med betydligt tidigare kollaps än vad som är allmänt trott, så måste vi släcka det. Det betyder inte att vårt resultat är hugget i sten. Självklart inte. Eftersom data är bullriga och vi har indirekta mätningar. Och naturligtvis, för varje år får vi mer data och vi kan göra bättre uppskattningar.

Vi har klimatförändringar som har enorma konsekvenser för jorden och även mycket, mycket större konsekvenser än vad som förutspåddes. Se bara på de extrema väderhändelserna som vi har haft i sommar och de nya temperaturrekorden. Allt detta sker tidigare och starkare än vad som förutspåtts."

Det finns verkligen ett mönster av klimatvetenskap, särskilt IPCC, som visar konservativa prognoser. Ta till exempel hastigheten med vilken den arktiska isen smälter i jämförelse med deras prognos att den var säker till åtminstone 2050.

SD: De är alltid konservativa resultat. Och i den meningen kan man säga att detta är en av anledningarna också till att jag tycker att det ger lite mer trovärdighet till vår studie eftersom vi såklart inte ville gå emot IPCC, men de har visat sig vara konservativa i många aspekter."

Låt oss försöka prata om framtida forskning om denna fråga. Vilka områden är för närvarande användbara för att förstå effekten av AMOC?

PD:" Ja, så jag har varit involverad i många år i att försöka förstå det förflutna klimatet som vi ser i de paleoklimatiska uppgifterna. Ur en historisk synvinkel har den största gåtan vi haft inom klimatvetenskapen länge varit varför istider inträffar."

I någon mening är klimatförändringarna inte riktigt, du vet, ett pussel. Om man tittar på globala temperaturrekord å ena sidan, och växthusgaskoncentrationsrekord å andra sidan, följer de ganska mycket efter varandra. Det är ett tråkigt jobb som klimatmodellerna har där.

Men det vi ser nu med alltmer frekventa extremer, värmeböljor och stormar och översvämningar, är möjligheten att faktiskt träffa en olinjäritet, en tippunkt. Det är ett mycket mer utmanande fenomen att modellera."

Hur kan vetenskapen bättre förstå konsekvenserna av en AMOC-vändpunkt?

SD: "Vi behöver definitivt fler mätningar av AMOC. Men vi måste också förstå att vi inte kan mäta bakåt i tiden. Men eftersom vi inte har och inte kan ha dessa mycket, mycket detaljerade mätningar från förindustriell tid, före den globala uppvärmningen, är det också svårt att bedöma vad den naturliga variationen är och vad det naturliga beteendet är innan den globala uppvärmningen."

PD: "På ett sätt, när du frågar vad som behövs, skulle jag säga att det är allt. Detta är särskilt fallet på modellsidan. Jag menar, dessa modeller skulle åtminstone i någon mening kräva att återskapa det vi har sett tidigare."

SD: "Ja, och jag tycker också att det är viktigt att betona hur vårt arbete kompletterar de mycket detaljerade modellerna av IPCC. En av anledningarna till att vår forskning har blivit så kritiserad är att vi inte har någon förklaring till resultatet vi observerar. Vi vet vad drivkraften är, men det har vi inte i vår modell.

Och det är medvetet eftersom vi inte kan mäta drivkraften på ett tillräckligt detaljerat sätt för att inkludera den i vår modell. Å andra sidan skulle man också kunna kritisera de stora modellerna som inte är baserade på tillräckligt bra eller tillräckligt detaljerade data. Det finns mycket spekulationer kring dem. Jag menar, det finns så många variabler och så många parametrar. Så i den meningen har vår metod en styrka av att verkligen titta på data, men utan alla mekanismer, och då har man alla modeller som har alla mekanismer men som inte nödvändigtvis passar till data. Och den kombinationen är oerhört viktig och användbar."

Men vissa fält lyckas fortfarande samla in data genom att studera tidigare sediment, eller hur?

PD: "Ja, vi har enorma sedimentrekord. Problemet är att i fallet med tidsskalorna som vi tittar på, kommer alla indikationer på tipppunkter att tvättas bort. Detta beror på att den tidsmässiga upplösningen i dessa poster helt enkelt inte är tillräckligt bra.

Men uppenbarligen skulle det vara otroligt om någon kom på nya typer av paleodata. Då och då tittar man på stalagmiter och stalaktiter som ser ut att kunna användas... Så vad vi verkligen behöver nu är att smarta unga människor med ett öppet sinne kommer över och provar nya galna saker som de gamla trodde var omöjliga."

 

Artikel ursprungligen publicerad på engelska i The Conversation under ett Creative Coommons licens.