Barns lungkapacitet förbättrades när luften blev renare

Vetenskap / Natur & Miljö

Barns lungkapacitet förbättrades när luften blev renare

2023-03-03 Tidigare forskning har visat att luftföroreningar har en negativ inverkan på bans lunghälsa. Barn med dålig lugnhälsa, riskerar att utveckla flera kroniska sjukdomar som vuxen.

En ny studie från Karolinska Institutet som publicerades i European Respiratory Journal visade att barns lungkapacitet har förbättrats i takt med att luftföroreningarna i Stockholm i vissa områden minskat med mellan 40 och 60 procent under de sista 20 åren. I andra områden har ingen stor förändring av luftkvaliteten skett.

4000 barn ingick i studien, födda mellan 1994 och 1996. De undersöktes med spirometri, som testar lungfunktionen, vid 8, 16 och 24 års ålder.

Allteftersom exponeringen för luftföroreningar minskade förbättrades lungfunktionen med några procent. Man kunde se en 20-procentig minskad risk för en påtagligt sänkt lungfunktion.

Forskarna drog även slutsatser att även små minskningar i luftföroreningar har en positiv effekt på utvecklingen av lungfunktionen från barndom till vuxen ålder.

En sänkt lungfunktion ökar risken för lungsjukdomar som KOL, hjärt-kärlsjukdom och även för tidig död.

Forskarna planerar mer forskning på området.

Publikation

Associations of improved air quality with lung function growth from childhood to adulthood: The BAMSE study”, Zhebin Yu, Simon Kebede Merid, Tom Bellander, Anna Bergström, Kristina Eneroth, Antonios Georgelis, Jenny Hallberg, Inger Kull, Petter Ljungman, Susanna Klevebro, Massimo Stafoggia, Gang Wang, Göran Pershagen, Olena Gruzieva, Erik Melén, European Respiratory Journal, online 23 februari, doi: 10.1183/13993003.01783-2022.