Bröstcancer efter falskt positivt mammografiresultat

Medicin & hälsa

2023-11-05 Kvinnor som fått ett falskt positivt resultat löper cirka 60% högre risk både på kort och lång sikt att utveckla bröstcancer.

Bröstcancer efter falskt positivt mammografiresultat

En ny studie från Karolinska Institutet i Stockholm har visat att kvinnor som får ett falskt positivt mammografiresultat har en högre risk att utveckla bröstcancer under de kommande 20 åren.

Studien, som publicerades i tidskriften JAMA Oncology, visade att kvinnor med falskt positivt resultat löpte en genomsnittlig riskökning på 60 procent.

Forskarna bakom studien tror att den höga riskökningen kan bero på att kvinnor med falskt positiva resultat är mer benägna att ha bröstcancerriskfaktorer, till exempel hög ålder, låg brösttäthet och en familjehistoria av bröstcancer.

De kan också vara mer benägna att ha en högre nivå av inflammation i brösten, vilket är en riskfaktor för bröstcancer.

Studiens resultat är viktiga eftersom de kan hjälpa till att identifiera kvinnor som har en högre risk för bröstcancer.

Kvinnorna behöver dessutom följas upp långsiktigt.

 

Publikation
Breast cancer incidence after a false-positive mammography result: a population-based study with over 20 years of follow-up”. Xinhe Mao, Wei He, Keith Humphreys, Mikael Eriksson, Natalie Holowko, Haomin Yang, José Tapia, Per Hall, Kamila Czene, online 2 november, 2023, doi: 10.1001/jamaoncol.2023.4519