Cellatlaser av den friska hjärnan skall hjälpa läkare identifiera sjukdom

Vetenskap Neurologi

2023-10-12 Två olika studier har identifierat hjärnans celltyper och organisering sedan fosterstadiet.

Cellatlaser av den friska hjärnan skall hjälpa läkare identifiera sjukdom

Forskarna vid bland annat Karolinska Institutet har kartlagt människans hjärnceller under olika utvecklingsstadier.

Forkare över hela världen kan nu jämföra normala hjärnor med hjärnor hos patienter som drabbats av någon sjukdom.

Forskare har i två olika studier tittat på vilka slags celler som finns i den friska människohjärnan. Man ville dessutom veta hur sjukdomar uppstår och man har därmed tittat på hjärnans utveckling i embryostadiet under graviditetens första månader.

Vuxna hjärnor samt embryon hjärnor i olika utvecklingsskeden

Den första studien i samarbete med amerikanska forskare var en del av det internationella initiativet Human Cell Atlas.

Tre donerade hjärnor studerades med RNA-sekvensering. Hjärnorna kom från avlidna vuxna. Man ville ta reda på varje cells genetiska identitet. Man fann mer än 3000 celltyper, varav 80% är nervceller, och övriga 20% olika slags stödjeceller.

Hjärnstammen visade sig innehålla flest typer av nervceller, som forskarna tror framför allt styr medfödda beteenden och reflexer.

Efter en analys av cellkärnor från 27 embryon i olika utvecklingsstadier, mellan 5–14 veckor efter befruktningen kunder man dessutom visa att olika celltyper i princip var organiserade i samma områden där de först utvecklades.

Hjärntumörer

Forskargruppen har även tittat på hjärntumörer, bland annat glioblastom. Enligt forskarna är det som om tumörcellerna, som liknar omogna stamceller, försöker bilda en oorganiserad hjärna. Man hoppas hitta nya behandlingar på denna cancersjukdom med dålig prognos.

 

Publikationer

”Transcriptomic diversity of cell types across the adult human brain”, Science, online 12 oktober 2023, doi: 10.1126/science.add7046.
”Comprehensive cell atlas of the first-trimester developing human brain”, Science, online 12 oktober 2023, doi: 10.1126/science.adf1226.