Forskare utvecklar chip i ögat mot diabetes 1 och 2

Medicin & hälsa

2023-10-18 Uppfinningen innehåller insulinproducerande celler.

Forskare utvecklar chip i ögat mot diabetes 1 och 2

Ett nytt futuristiskt sätt att behandla diabetes 1 och 2 håller på att utvecklas av forskare vid Kungliga tekniska högskolan och Karolinska institutet.

Ett litet chip i ögat som producerar insulin är något som forskarna testat i möss och de är nu redo för att testa denna medicinska mikroenhet på människor.

Chipet innehåller miniorgan som producerar insulin, dvs. de Lagerhanska öarna som blir transplanterade dit.

Ögat är ett perfekt ställe för att det inte uppstår några immunreaktioner där som kan skapa ytterligare problem.

– Vi har konstruerat den medicinska enheten så att den kan hålla levande miniorgan i en mikrobur med en ny klaffdörrsteknik, detta för att undvika behovet av ytterligare fixering, säger Wouter van der Wijngaart, professor vid avdelningen mikro- och nanosystem på KTH.

I möss behöll chipet sin position under flera månader. Miniorganen integrerades snabbt med ögats blodkärl och fungerade normalt.  

Liknande metoder för behandling utvecklas och testas just nu för flera olika sjukdomar. Forskarna hoppas att deras uppfinning kommer att underlätta processen mot cellbaserade terapier för diabetes liksom andra typer av sjukdomar.

 

Publikation

"3D-Printed Biohybrid Microstructures Enable Transplantation and Vascularization of Microtissues in the Anterior Chamber of the Eye", Advanced Materials, online 10 oktober 2023, doi: 10.1002/adma.202306686.