<

Våra celler vinner på att uppsluka bakteriedödande virus (fager)

Medicin & hälsa

2023-10-30 I kampen mot bakterieresistens används så kallad fagterapi alltmer i vissa delar av världen.

Våra celler vinner på att uppsluka bakteriedödande virus (fager)

Bild: bakteriofag T4, Wikipedia CC BY-SA 4.0

Fager kallas de virus som infekterar och dödar bakterier, som man inom läkarvården använder mot bakterier i stället för antibiotika.

Dessa fager kommer dock att ätas upp av kroppens celler och forskarna ville veta om detta skapar problem för kroppens celler.

Forskningen visade dock att fager är nyttiga för våra celler.

Virus som infekterar bakterier – så kallade fager – finns det gott om i våra kroppar, och de verkar ha positiva effekter när våra celler uppslukar dem.

Ett lag australienska forskare exponerade mänskliga celler för den välstuderade T4-fagen i ett laboratorium. Forskarna färgade fagens DNA för att bättre se när cellen hade uppslukad viruset.

De fann att fagen inte utlöste någon inflammation i cellerna och inga immunsvar slogs på.

Detta innebär att forskarna kunde behandla bakteriella infektioner med fager utan att symptomen förvärrades.

Man fann dessutom att cellerna kan ta resurser från viruset för deras egen tillväxt, överlevnad och spridning.

Forskarna menar att fageterapi är säker och inte leder till några dramatiska konsekvenser.

Antalet fager som kan infektera bakterier minskar eftersom celler gärna uppslukar dem, men detta ser inte forskarna som problem i och med fager också snabbt förökar sig allteftersom de attackerar bakterier i kroppen

Man vill fokusera på andra typer av fager i nya framtida studier.

 

Källa

PLoS Biology DOI: 10.1371/journal.pbio.3002341