Fetma under huden skyddar kvinnor mot hjärninflammation

KATEGORIER: Vetenskap / Neurologi

Hjärninflammation förekommer även hos män och kan leda till demens, hjärtinfarkt och stroke. 

Fetma under huden skyddar kvinnor mot hjärninflammation

2022-12-29 Enligt en ny amerikansk studie, skyddar fett under huden på höfterna, på baksidan och under armarna, mot hjärninflammation, innan klimakteriet.

Kvinnor brukar utveckla fett under huden medan män runt olika organ i kroppen.

Kvinnornas subkutana fett visade sig i en studie på möss skydda honor mot hjärninflammation. Detta är enligt studien anledningen till att män i större utsträckning än kvinnor drabbas av sjukdomarna i fråga som förknippas med inflammationsrelaterade problem.

Östrogen är inte den enda anledningen.

”Vi måste komma bortom denna förenklade idé att varje könsskillnad involverar hormonskillnader och -exponering,” hävdade Alexis M. Stranahan, neuroforskare, Georgias medicinska fakultet.

Precis som hos människor kommer det hos mösshonor att ha mer subkutant fett och mindre organfett än hanar.

Olika experiment visade att när mösshonorna förlorade fett under huden, blev resultatet ökad hjärninflammation. Östrogen och andra hormoner uppvisade inga effekter.

När mösshonorna inte längre hade tillräckligt med subkutant fett, och när de åt fettrik mat, uppvisade de liknande hjärninflammation som männen. De utvecklade också fett runt organen.

Unga möss utan subkutant fett som åt lågfetthaltig mat uppvisade lite organfett och lite inflammation runt organen men ingen hjärninflammation.

Många obesvarade frågor finns kvar såsom hur mycket fett honor eller kvinnor skulle behöva för att vara fertila.
---

En fråga som uppstår och som inte besvaras i studien eller tas upp av forskarna är dock om kvinnor ibland utvecklar mycket fett och blir överviktiga för att du har mycket inflammation i hjärnan och i kroppen.

Källa: Subcutaneous fat emerges as a protector of females’ brains