Medicin & hälsa Universum Teknik Historia & arkeologi Natur & Miljö Neurologi Artificiell Intelligens COVID-19

Forntidens Europa var delvis täckt av savann och betande elefanter

VetenskapHistoria & arkeologi

2023-11-13 Ny studie går emot tidigare antaganden och förklarar både pollen- och fossilregistret.

Forntidens Europa var delvis täckt av savann och betande elefanter

En rekonstruktion av hur man tror att Europa såg ut under den senaste mellanisttiden

Tidigare har man antagit att täta skogar brukade täcka Europa i det förflutna innan människor blev bofasta och började bruka marken.

Forntida pollenanalyser har dock visar att Europas landskap var mycket mera varierat, med mycket gräsmark, såväl som både täta och glesa skogar.

Över hälften av växtligheten var öppet landskap eller gles skog, enligt forskaren Elena Pearce vid Aarhus Universitet i Danmark.

Detta var möjligt eftersom Europa befolkades av megafauna, det vill säga stora nuförtiden utdöda djurarter såsom elefanter med rak luva (Palaeoloxodon antiquus), uroxar  (Bos primigenius , den utdöda vilda formen av samtidens tama och vilda boskapsarter) och noshörningar (Stephanorhinus kirchbergensis), eftersom de förhindrade tillväxten av nya träd genom att trampa på ny tillväxt.

Pearce och sina kollegor valde att titta på en tidsperiod då människorna ännu inte blivit den dominerande faktorn: den interglaciära tidsperioden för mellan cirka 115 000 – 130 000 år sedan.

Forskargruppen analyserade nästan 100 pollenprover från denna tidsperiod från platser över hela Europa från Arktis till Medelhavet.

Pollen finns bevarat i sjösediment. De kan ge information om växterna i ett område. Träd producerar mycket mer pollen än gräs. Därför kan man dra den felaktiga slutsatsen att det fanns mycket fler träd på den tiden än det fanns i verkligheten.

Med hjälp av en datormodell kunde forskarna ta hänsyn till hur mycket pollen olika arter producerar för att dra slutsatser om vegetationen i olika områden.

Forskarna fann att forntidens vegetation i Europa varierade mycket både geografiskt och över tid. Varken klimatförändringar eller bränder kunde förklara detta.

Megafauna kan. Detta styrks av fossila bevis. Stora djur i Europa hade dock betytt ett öppet landskap med stora skoglösa områden. Stora mängder trädpollen skapade dock problem. Denna studie återställer balansen mellan de fossila bevisen och pollenregistret.

”Stora växtätare är ekologiska ingenjörer som kan förändra vegetationen i landskapsskala. Deras stora kroppsstorlek kräver konsumtion av stora mängder växtbiomassa, vilket ytterligare påverkar växtligheten genom trampning, rotning och barkning, såväl som genom fröspridning och biogeokemisk kretslopp…Jämfört med dagens Europa, var den sista interglaciala perioden hem för ett avsevärt större antal växtätare med större kroppar, inklusive elefanter och andra megaväxtätare med starka effekter på vegetationsstrukturen.” konkluderar forskarna i publikationen.

 

Publikation

Science Advances DOI: 10.1126/sciadv.adi9135