33 miljoner för omprogrammering av cancerceller till dendristiska celler

Medicin & hälsa

2023-10-21 Forskare vill revolutionera cancerbehandlingen på internationell nivå.

33 miljoner för omprogrammering av cancerceller till dendristiska celler

Bild: Dendristisk cell, Wikipedia CC BY 2.5

Ett internationellt forskningsprojekt leds av Lunds universitet och tilldelas nu 33 miljoner av Europeiska Innovationsrådet, EIC. Projektet syftar till att utveckla nya metoder för att omprogrammera cancerceller till immunceller.

Cancerceller är i grunden friska celler som har muterat och förlorat förmågan att kontrollera sin tillväxt. Detta gör att de kan växa okontrollerat och sprida sig till andra delar av kroppen.

Immunförsvaret är kroppens eget försvar mot sjukdomar. Det består av en mängd olika celler och molekyler som arbetar tillsammans för att bekämpa infektioner och cancer.

Immunterapier är en ny typ av cancerbehandling som utnyttjar immunförsvaret för att bekämpa cancer. Dessa behandlingar har visat sig vara mycket effektiva vid behandling av vissa typer av cancer.

I det nya forskningsprojektet kommer forskarna att använda småmolekyler för att omprogrammera cancerceller till immunceller. Dessa immunceller kan sedan användas för att bekämpa cancer på ett mer effektivt sätt än traditionella immunterapier.

De så kallade dendritiska cellerna, som är ganska sällsynta, ger enligt forskarna mest effektivt antitumörimmunitet och bättre patientöverlevnad.

Tre proteiner har identifierats som kan programmera om cancercellerna till funktionella dendritiska celler.

Dessa proteiner kan injiceras direkt i tumörerna och omvandla cancerceller till dendristiska celler, som förlorar förmågan att utvecklas till tumörer.

Projektet leds av Filipe Pereira, professor i cancerbiologi vid Lunds universitet. Pereira är också en av grundarna till företaget Asgard Therapeutics, som är en av samarbetspartnerna i EIC-projektet.

Det främsta syftet med projektet är att göra denna typ av cancerbehandling så kostnadseffektiv som möjligt.

– Målet är nu att identifiera den kombination av småmolekyler som effektivt gör omprogrammeringen av cancercellerna till dendritiska celler. Därefter kommer vi att koppla samman cellomprogrammeringen med nanopartiklar, som riktas till specifika områden i kroppen - till exempel spridda tumörer - för att förbättra leveransen och öka den terapeutiska effekten, säger Fábio Fiúza Rosa, forskningschef på och en av grundarna av Asgard Therapeutics.

Projektet som fick namnet RESYNC leds från Lunds universitet, Sverige och i konsortiet ingår Asgard Therapeutics AB Sverige, Politecnico di torino Italien, Universitatea Babes Bolyai Rumänien, Ustav Organicke Chemie a Biochemie, Tjeckien och Karolinska institutet, Sverige.

 

Källa

Från fiende till vän – 33 miljoner för omprogrammering av cancerceller, Lunds universitet