Kronisk alkoholkonsumtion stör upptaget av kritiska vitaminer i bukspottkörteln

Vetenskap / Medicin och hälsa

Ny studie visar att det finns ett samband mellan alkoholmissbruk och dålig bukspottkörtelhälsa. 

Kronisk alkoholkonsumtion stör upptaget av kritiska vitaminer i bukspottkörteln

2016-05-13: Kronisk alkoholkonsumtion stör bukspottkörtelns förmåga att absorbera C-vitamin, något som potentiellt ökar risken för utveckling av pankreatit och andra bukspottkörtelsjukdomar enligt ny studie.

Bukspottkörteln producerar enzymer för att smälta maten och hormoner, såsom insulin som behövs för att lagra energi som kommer från föda.

Bukspottkörtelsjukdomar och skador på bukspottkörteln kan leda till matsmältningsproblem, undernäring och diabetes.

För att alkoholrelaterad pankreatit ska utvecklas behövs det i genomsnitt cirka 10 år av alkoholmissbruk och risken för att utveckla sjukdomen ökar med mängden av alkohol som konsumeras, hävdar forskaren Fred Gorelick vid Yale Universitet.


Tidigare studier har visar att långvarig alkoholkonsumtion försvagar bukspottkörteln som blir mer känslig för skador. Mindre än 10% av alkoholisterna utvecklar dock pankreatit, något som visar att alkohol spelar en roll, en andra genetiska och miljömässiga faktorer är också inblandade.

För att fungera korrekt behöver celler i bukspottkörteln ett antal vitaminer som de får från blodet.  Forskarna undersökte huruvida bukspottkörtelns försvagade försvar hade med dålig absorption av vitaminer att göra. Tidigare forskning har visat att bukspottkörteln som blivit utsatt för alkoholmissbruk hade svårt att absorbera biotin och tiamin. I denna nya studie tittade man även på bukspottkörtelns absorption av C-vitamin.  


Forskargruppen identifierade först natriumberoende c-vitamin transportör protein (SVCT-2), huvudproteinet som ansvarar för transport av C-vitamin till cellerna i bukspottkörteln. Sedan utsattes celler i bukspottkörteln hos möss för alkoholmängder som liknar den koncentration alkoholister får i sig. Forskarna matade dessutom mössen med en diet som till 25% bestod av alkohol vad gäller kaloriintag.

De fann att i båda fallen längre antal SVCT-2, som indikerar en blockering av cellernas upptag av C-vitamin.

En minskning av C-vitaminhalterna och andra viktiga spårämnen kan störa cellaktiviteten i bukspottkörteln. Enligt forskarna kan detta i sin tur leda till en benägenhet att utveckla pankreatit eller andra bukspottkörtelsjukdomar.

Referens: Artikeln “Uptake of ascorbic acid by pancreatic acinar cells is negatively impacted by chronic alcohol exposure” publicerades i American Journal of Physiology—Cell Physiology.


Källa: Innehållet i artikeln ovan kommer från en ursprunglig publikation av  American Physiological Society (APS) som kan redigeras för innehåll och längd.