Hämnden är ljuv för att den är beroende framkallande

KATEGORIER: Vetenskap / Neurologi

Hämnden är ljuv för att den är beroendeframkallande

2023-01-10 Nya studier visar att hämnden är ljuv och anledningen är att vedergällning är så tillfredsställande att den är beroendeframkallande.

När någon blir påmind om ett upplevt fel eller en orättvisa, aktiveras belöningsregioner i hjärnan som utlöser ett begär att uppleva nöje och lättnad genom hämnd.

Inte alltid kommer detta att leda till fysiska våldsamheter. Det kan räcka med ovänliga ord eller elaka inlägg på sociala medier.

Det som är intressant med de nya studierna är att samma regioner som har med drog- eller spelmissbruk att göra aktiveras.

Människor kan därmed utveckla hämndberoende.

”Detta kan hjälpa till att förklara varför vissa människor bara inte kan släppa sitt missnöje långt efter att andra känner att de borde ha gått vidare - och varför vissa människor tar till våld”, skriver James Kimmel, Jr., lektor i psykiatri vid Yale universitet, Medicinska skolan i en artikel som publicerades i Politico.

Artikeln är från december 2020 och han skriver om hämndberoende som en möjlig orsak till Trumps personlighet som innefattar ständiga förolämpningar liksom en rad hämndstämningar.  

”Kännetecknet för missbruk är tvångsmässigt beteende trots skadliga konsekvenser. ...Den skada detta orsakar honom själv och andra är uppenbar men verkar inte ha någon avskräckande effekt. Rapporter tyder på att han har gjort detta under en stor del av sitt liv. Han verkar maktlös att sluta. Han verkar också få en hel del glädje av det.”, skriver Kimmel.

Hämndberoende kan förklara varför någon som du varit ovänlig mot en gång för tio år sedan bara hatar dig mer med tiden och inte mindre.

Men hämndberoende kan också utgöra orsaken till en ökning i vapenvåld.

Kimmel talar även om möjlig social smitta. Hur Trumps krav på vedergällning blir anhängarnas krav på vedergällning.

Förmodligen kan hämndberoende omvandlas till ett kulturellt fenomen i vissa regioner och stadsdelar.

Marginaliserade människor som inte får mycket glädje av någonting på grund av deras livsvillkor, börjar få glädje av att hämnas.

”Vedergällning som svar på missnöje är det främsta motivet i våld i nära relationer, ungdomsvåld och mobbning, gatuvåld, attacker med ensamma aktörer, polisbrutalitet och terrorism. Människor och myndigheter som är intresserade av att minska mordfrekvensen, masskjutningar, inhemsk terrorism och andra former av våld bör fokusera på hämndberoende.” står det i artikeln.

Även om hämndbegärets tillfredsställelse kan leda till tillfällig lycka, kommer personen som lider av detta, att sluta ensam och deprimerad, då alla relationer så småningom kommer att präglas av någon form av hämndaktion i samband med upplevda överträdelser.

Vem som helst kan bli hämndberoende.

En strategi för att behandla hämndmissbruk är enligt Kimmel ”motivkontroll” som man utvecklar vid Yale universitet, då man sätter människor som orsakat smärta genom imaginära rättegångar i stället för att ta till andra typer av hämndaktioner i verkligheten.

Att barn, unga och vuxna lär sig bearbeta känslor på ett hälsosamt sätt är nog lika viktigt.

Man kan också göra ett medvetet val annars att inte ge efter när tankarna och hämndbegäret uppstår. Är man motiverad nog, så kan man bestämma sig att man inte vill förgifta och förstöra sitt liv och andras, och ge upp begäret.

Källor:

Opinion | What the Science of Addiction Tells Us About Trump, James Kimmel, 2020-12-12, Politico

Länk till studie:

The pleasure of revenge: retaliatory aggression arises from a neural imbalance toward reward