Medicin & hälsa Universum Teknik Historia & arkeologi Natur & Miljö Neurologi Artificiell Intelligens COVID-19

Kvinnlig vikingaledare hedrad som ingen annan

VetenskapHistoria & arkeologi

2023-10-16 Fyra runstenar på olika geografiska platser hyllar en och samma kvinna. Det normala var att resa en enda runsten vill varje betydelseful person.

Kvinnlig vikingaledare hedrad som ingen annan

Forskare har under de senaste åren kunnat visa att kvinnliga vikingakrigare stred sida vid sida med männen.

En upptäckt av hela fyra runstenar alla tillägnade samma kvinna, verkar indikera att vikingarna också ibland leddes av kvinnor.

Kvinnan vars namn blev inristad på fyra runstenar när man endast brukade resa en enda runsten till en person som behövde vara ihågkommen (oftast en man), var Thyra.

"Omnämnandet av Thyra på inte mindre än fyra runstenar saknar motstycke i det vikingatida Danmark", skriver forskare från Danmarks Nationalmuseum, Riksantikvarieämbetet och Länsstyrelsen i Västsverige.

Vem var Thyra?

Thyra vad Harald Blåtands mor. Blåtand (där namnet Bluetooth kommer ifrån) var den mest kända vikingaledarna. Han skall ha enat det danska folket under hans regeringstid från 958 till 985 e.Kr. Thyras man var ”Gorm den gamle”, vars namn endast nämns på en enda runsten.

Att hon nämnts på fyra runstenar är viktigt, eftersom hon måste ha varit mycket viktigare än andra ledare, både manliga och kvinnliga.

Historiker har tidigare avfärdat hennes historiska roll, och inte heller vet man mycket om hennes ursprung, i och med olika teorier som har lagts fram har visat sig vara felaktiga.

Tidigare forskare har tillskrivit Thyras styre utbredningen av Danevirke-befästningarna, som höll tillbaka den tyska invasionen.  Tidigare forskning har däremot kunnat visa att befästningarna var äldre än så, och därför har man inte brytt sig mer om detta.

Vad var Thyras roll då?

Att Thyra inte fick hennes rätta plats i historien hade inte mycket med att hon var kvinna att göra kanske, utan med det faktum att fyra olika runstenar och andra minnesstenar kunde ha handlat om olika kvinnor med samma namn.

Ny teknisk såsom 3D-skanningar samt noggrann analys av ristningstekniken kom fram till att alla dessa runstenar ristades av samma person, vid namn Ravnunge-Tue, en känd runristare som levde under hennes tid.

Forskarna har härlett betydelsen av Thyra som regent genom att titta på den geografiska spridningen av runstenarna tillägnade henne.

De tror att Thyra var den regent som spelade en aktiv roll i uppbyggnaden av det danska riket.

Forskarna vet dessutom att man endast reste runstenar till viktiga personer som hade makt, auktoritet och status.
Av tio runstenar som tillägnats kvinnor avser fyra av dem Thyra.

På en grupp minnesstenar som hittats i Jelling är Thyra ihågkommen som ”Danmarks styrka/räddning”.

"Om vi accepterar att runstenar var granitmanifestationer av status, härstamning och makt, kan vi föreslå att Thyra verkligen var av kunglig, jylländsk härkomst", skriver författarna och syftar på Jylland, en halvö i nordvästra Europa där Danmark ingår.

Forskarna anser nu att de måste undersöka en gravplats i närheten av Thyras Jelling-runstenar, som de trodde tillhörde Gorm den gamle, men som man nu misstänker kan innehålla Thyras kvarlevor.

 

Studien publicerades i Antiquity.