Krigskonsten enligt Sun Tzu

Vetenskap / Historia & arkeologi

 

Krigskonsten är kanske världens äldsta bok om hur man vinner krig och anses ha skrivits av generalen Sun Tzu, under vars tid, krig var viktig och en fråga om nationens fortlevnad eller död. Sun Tzu levde ca. 2500 f.Kr. Det äldsta kinesiska exemplaret dateras till ca. 350 f.Kr och är skriven på bambusrullar.

Trots bokens ålder, kan innehållet vara tillämpbar i dag med, i både civila och militära situationer. Boken är mycket rationell och seriös. På 1770-talet översattes boken till franska och det sägs att den inspirerade Napoleon.

Enligt Sun Tzu, finns det några jordnära strategier som alltid kan komma till nytta i fall ett land går i krig. Om man använder de på rätt sätt, kan man enligt Sun Tzu vinna vilka krig som helst.

Innan vi går vidare för att berätta lite om hur Sun Tzus Krigskonst kan tillämpas i dag, är det bra att gå genom vad Sun Tzus krigskonst handlar om.
Sun Tzus Krigskonst

Krigskonsten domineras av 4 konstanta faktorer: 1. Moral, 2. Himmel, 3. Jord, 4. Befälhavaren, 5. Metod och disciplin

Moral handlar om olika sätt att få soldaterna att följ deras befälhavare oavsett om sina liv är i fara och oavsett vilka andra psykologiska eller fysiska förluster krig kan åstadkomma. Himmel handlar om dag och natt, kyla och värme, väder och årstider. Jord handlar om korta och långa avstånd, fara och säkerhet, öppna landskap och trånga passage. Befälhavaren står för visdom, ärlighet, välvilja, mod och stränghet. Metod och disciplin handlar om organisationen av armén i divisioner och underdivisioner, gradering av soldater och officerare, underhålla av vägar på vilka förråd kan nå armén, och kontrollen av militära utgifter.

"All krigsföring bygger på bedrägeri", hävdar han. Att se till att fienden inte känner till ens verkliga avsikter är viktigt, menar han. Fienden kommer inte att veta om han ska försvara eller anfalla och då kommer han att sprida ut sin styrkor. Fiendens land blir svag då på alla fronter. Därför bör man låtsas att man är ofarlig just när man är på väg att attackera och att man tänker attackera när man egentligen inte har tillräckligt med resurser.

Det är viktigt att skaffa sig kunskap om fienden men samtidigt hemlighålla all information om sig själv och om det som man själv gör. Av avgörande betydelse är ett välbetalt spionnätverk. Armén är beroende i mycket hög utsträckning av den information som samlas in av spionerna. "Känn din fiende, och känn dig själv och i hundra slag kommer du inte att besegras en enda gång" skriver han. Han menade också att spionerna var viktigast än allt annat. Information om fienden kan inte skaffas på några andra sätt: t ex astrologi eller annan vidskeplighet.

Kunskapen som samlas in av spionerna utvärderas av befälhavaren. Befälhavaren bör vara en sann krigare med många års erfarenhet på slagfältet. Sun Tzu ansåg även att befälhavaren borde vara mer än en vanlig krigare utan även fungera som andlig ledare, i enlighet med taoismen. Han behöver den här kunskapen och erfarenheten för att spontant kunna svara på rätt sätt i varje situation. Situationer brukar inte upprepa sig.

En precis strategi som fungerar som mall för varje situation kan inte heller användas. Därför kommer ens taktik inte att upprepas en gång till nästa gång man går i krig. Det finns ett oändligt antal sätt att reagera på en situation. En bra ledare söker att vinna från förhållandena som uppstår och ställer inte kravet på sina underordnade. Enligt den uppfinningsrike, anpassningsbara och flexibla partnern kommer att vinna.

Framgång i krig beror även på sammanhanget. En snabb seger är bäst. En färsk soldat slåss med iver. Långvarit krig leder till att soldater längtar hem. Det är också ganska dumt att börja en krig när man inte har tillräckligt med pengar, eftersom krig leder till inflation. Om krigen är korta kommer moralen i landet i allmänhet inte att sänkas särskilt mycket.

Om alla de här villkoren är uppfyllda, kommer man att vinna alla krig. Under krigets gång bör man undvika onödig förstörelse och blodspilla. Det bästa sättet att vinna ett krig är i själva verket att undvika hela kriget, hävdar Sun Tzu. Den allra bästa befälhavaren är den som tar fiendens soldater till fånga och får landets infrastruktur intakt. Det bästa sättet att finna kriget är att förgöra fienden genom att förstöra fiendens allianser.
Sun Tzus Krigskonst och hur den kan användas i dag

Eftersom strategierna som beskrivs i boken är mycket generella, kan de tillämpas i dag i konkurrenspräglade situationer. Företag använder de här strategierna som del i sin strategiska planering.
1. Moral handlar i stort sett om företagets vision, men den handlar även om de anställdas vilja att vara en del i företaget och arbeta för företaget.
2. Himmel handlar om saker som man inte kan förutse och som man ändå bör vid alla tider vara förbered för.
3. Jord handlar om var någonstans man befinner sig, om kunderna finns i närheten eller inte.
4. Befälhavaren handlar om ledaren, som har erfarenhet och kunskap. Han är också intelligent, modig, sträng. Han inger respekt.
5. Metod och disciplin handlar om planering och om organisation, att rätt människor finns på rätt plats om att belöningssystemet fungerar på rätt sätt.

Annat handlar om just konkurrensanalys och bedömning av sin egen förmåga i förhållande till konkurrentens förmåga. Känn dig själv, dina styrkor och svagheter och skaffa samma information om konkurrenten. Undvik att konkurrera med någon som är mycket starkare, eftersom du kan förlora pengar.

Källa: Krigskonsten, Sun Tzu (engelsk version)

Läs mer:
En intressant artikel om hur man kan använda Sun Tzus Krigskonst finns här.