Trenderna som kommer att förändra våra liv i framtiden

Vetenskap / Teknik / Artikel

Teknologi fortsätter att förändra vår värld. Idag, är den teknologiska utvecklingstakten snabbare än någonsin. Det är ganska svårt att veta var den här utvecklingen kommer att leda, men här kommer några förslag.

I framtiden kommer följande att äga rum:

- Våra mobiltelefoner kommer att förse oss med så kallad "förstärkt verklighet" (eng. augmented reality).Den här utvecklingen kommer vi att se ganska snart. Mobiltelefonen kommer att ha kraftfullare funktioner. Vi kommer att kunna betala våra räkningar i mobiltelefonen. Vi kommer också att kunna fråga mobiltelefonen om saker som vi vill veta om, t ex ett områdets historia.

- All eller det mesta av alla tidningar, böcker, m.m. kommer att vara i digitalform och det kommer att kännas konstigt att se en bok eller tidning i pappersform.

- I framtiden kommer robotar att befinna sig på platser där man normalt sett väntar sig att se normal mänsklig interaktion. Det kommer att finnas robotar som utför jobbet som i dag utförs av sjuksköterskor, servitörer, kockar, kirurger, hårfrisörer. Robotar kommer att interagera med oss och de kan även rädda liv.

 

 

- Teknik som känner av och som kan reglera våra känslor kommer att implementeras. Sensorer som kan läsa av och förstå våra känslor, t ex om vi är stressade, ledsna eller irriterade, kan bli inbäddad i våra smycken och accessoarer. Hemmets olika apparater kan sedan "reagera" och t ex spela rätt musik och skapa rätt atmosfär, vars syfte blir att vi ska slappna av eller må bättre.

- Eftersom det redan finns metoder för att läsa av tankar för att sedan kontrollera videospel och robot armar, kan den här teknologin i framtiden till och med kunna förutspå vad vi vill ha för mat. De tekniska apparaterna kommer att börja laga maten till följd av enkel tankebefallning.

- Implanterade chip med kunskap kommer att omvandla människan. Vi kommer att likna allt mer robotarna.