Att belöna barn med mat kan leda till känslomässigt ätande

KATEGORIER: Livsstil / Psykologi och Samhälle / Hälsa / Bantning

Att belöna barn med mat kan leda till känslomässigt ätande

2016-04-12: Föräldrar som är överkontrollerande vad gäller mat, och belönar barn med mat eller godis kan oavsiktligt lära sina barn att förlita sig på mat för att hantera sina känslor. Dessa barn kommer att bli mer benägna till ”känslomässigt ätande” senare i barndomen.

Dessa är slutsatserna från en longitudinell studie av föräldrar och deras barn utförd av Dr. Claire Farrow från Aston Universitet och hennes kollegor vid Loughborough och Birmingham Universitet.

I studien undersökte man hur föräldrar använde mat och andra regelbundna metoder för att mata barnen som var i åldrarna tre till fem. Forskarna följde sedan upp barnen när de var i åldrarna fem till sju för att undersöka om tidigare praxis av matning och belöning påverkade utvecklingen av känslomässigt ätande hos barnen.

Forskarna bedömde i vilken utsträckning barnen åt snacks eller lekte med leksaker när de inte var hungriga men var milt stressade.

 

 

Resultaten visade att barn var mycket mer benägna att känslomässigt äta i åldrarna fem till sju om dras föräldrar hade rapporterat att de använde mat som belöning och var överkontrollerande gällande mat när barnen var yngre.

Eftersom många barn blir allt fetare och löper risk för sämre hälsa, är det viktigt att förstå varför vissa människor vänder sig till vissa typer av livsmedel i tider av stress eller ångest.

”I egenskap av föräldrar har vi en instinkt att försöka skydda våra barn från att äta dåliga livsmedel som innehåller mycket fett, socker eller salt. I stället använder vi ofta dessa typer av livsmedel som en belöning eller mellanmål, eller till och med som en åtgärd för att lindra smärtan hos upprörda barn. Bevisen från vår första forskning visar att när vi gör detta lär vi våra barn för att hantera sina olika känslor, och lär de oavsiktligt att känslomässigt äta senare i livet.” hävdar Dr. Claire Farrow, lektor i psykologi vid Aston Universitet.

 

 

Mer forskning behöver göras för att identifiera betydelsen av dessa fynd som berör ätmönster, men studieresultaten är en tidig indikation att den relation som barn har med mat oftast bildas tidigt i livet och har att göra med hur barn får sin mat och hur du lär sig att använda mat.

Det är oftast fallet att man i samband med emotionellt ätande oftast föredrar livsmedel med högt kaloriinnehåll, fettrik, energirik mat som inte främjar hälsan.

 

 

Därför är det ganska viktigt att lära barnen hur de kan hantera deras matintag på ett sunt sätt. Känslomässigt ätande hos vuxna har samband med ätstörningar och övervikt och därmed är det viktigt att vi lär oss mer om utvecklingen av känslomässigt ätande i barndomen. Därmed kan vi utveckla resurser och råd för att förhindra utvecklingen av känslomässigt ätande hos barn, hävdar Farrow.

Källa: Rewarding children with food could lead to emotional eating, 2016-04-11, Aston University