Livsstil / Psykologi och samhälle

Sju typer av narcissistiska föräldrar

Ta reda på hur du påverkats av en narcissistisk förälder och vilka utmaningar du kan vänta dig om du har barn med en.

2022-01-20 Det finns flera typer av narcissism och varje typ av narcissism kan komma till uttryck på olika sätt i olika sammanhang.

Oavsett vilken typ av narcissism, finns det en kärna i denna personlighet. Det rör sig om berättigande, brist på empati, grandios uppfattning om den egna betydelsen, sökandet efter validering och godkännande, arrogans, egocentrisk, stor inre osäkerhet, liksom svårigheter med att hantera frustration, besvikelse, och dylikt.

Sju typer av narcissistiska föräldrarHur dessa narcissistiska drag kommer till uttryck varierar dock beroende på typ av narcissism.

Föräldraskapet är en av de viktigaste relationerna man har i livet, eftersom det formar en människas psykologiska utveckling.

Om dina föräldrar har varit narcissistiska kan du känna igen en eller flera typer. Förutom detta kan du ha växt upp med en typ av narcissist i ditt liv men har du en livspartner med en annan typ.

 

Här är sju sätt narcissism kan få uttryck i föräldraskapet.

Den grandiosa narcissisten som förälder

Grandiosa eller klassiska narcissister är större än livet, uppmärksamhetssökande, arroganta, själviska. De bryr sig mer om hur allt verkar vara snarare än hur allting verkligen är.

När de grandiosa narcissisterna blir föräldrar, handlar föräldraskap om en show, om en föreställning. Barnet blir en förlängning på den narcissistiska föräldern. Offentligt försöker de se ut som hängivna föräldrar. De kan skryta om hur mycket de älskar sitt barn. De kan visa upp barnen för andra och gå genom bilder för att visa andra vad de gjort och/eller uppnått. Men i vardagen och i privatlivet är de inte intresserade av att vara föräldrar.

De kan i många fall tvinga barnet att vara bra på någonting inte för barnens skull utan för den prestige den ger föräldern, något som sätter de narcissistiska föräldrarna i ett bra ljus. Men de narcissistiska föräldrarna avvisa barnet och skjuter bort det, när barnet inte lyckas eller när barnet inte lever upp till föräldrarnas förväntningar.

Den grandiosa narcissistiska föräldern har ett behov av att vara omtyckt, och de gör det de behöver göra för att vara omtyckta av barnet. De tolererar inte frustration bra så de kan bli arga och ha en kort stubin, över de inneboende upp- och nedgångarna i föräldraskapet. Därför kommer de att delegera de mer obehagliga föräldrauppgifterna till den andra föräldern eftersom de vill vara den omtyckta föräldern. Barnet kan därmed bevara en mycket positiv bild av den grandiosa narcissistiska föräldern in i vuxen ålder.

Ett barn som är uppfostrat av en narcissistisk förälder vet att allt handlar om den föräldern. När dessa barn växer upp är de vana vid att skjuta bort sina egna behov och ta hand om de mer krävande människorna i deras liv.

Efter en separation kan i samband med delad vårdnad den grandiosa narcissistiska föräldern bry sig om barnet när det passar dem. Men om de börjar dejta igen och om de börjar deras nya liv kan barnet börjar bli ett hinder i livet och som ett obehag.  De kommer att ställa ut barnen utifrån den funktion som barnen tjänar för dem i den nya relationen.

Den maligna narcissisten som förälder

De maligna narcissisterna är mycket mer hotfulla. De kan också vara ganska exploaterande, mer manipulativa, mer benägna att ljuga, och de kan också vara mer paranoida och till och med sadistiska.

En skilsmässa från en elakartad narcissist kan vara riktigt oroande.

Maligna narcissister kan vara ganska kalla läskiga föräldrar, och barn är mycket rädda runt dem.

Dessa typer av föräldrar är mer angelägna om makt, kontroll och dominans och kommer att inkorporera dessa förväntningar i föräldraskapet.

Den maligna narcissistiska föräldern är inte intresserad av att vara förälder men när det blir skilsmässa kommer de att göra vad som helst för att använda processen med vårdnad och rättssystem för att straffa den andra föräldern, genom att manipulera den. De kommer inte heller att tröttna på att ständigt utsätta den andre för alla möjliga krångliga jobbiga processer som kostar pengar, tid och energi.

Om du är uppfostrad av en elakartad narcissist kommer du att känna symtom som känns mer i linje med posttraumatisk stress som vuxen, och du kan känna dig ganska triggad och på kant och kan ha svårt att känna dig trygg i vuxna relationer eller har valt vuxna relationer som inte är trygga eftersom det är vad du är van vid och vad du känner igen och kan hantera.

Om du delar vårdnad med en elakartad narcissist är du utmattad av vad som troligen var en skrämmande skilsmässoprocess, och du är livrädd för att lämna barnen med den elakartade narcissistiska föräldern, eftersom elakartade narcissister kan vara ganska impulsiva och slarviga. De kanske inte gör saker helt säkra för barnen. Du kan också vara rädd för makten som de fortfarande kan hålla över dig. Du kanske också är orolig över hur mycket mer skada de kommer att alstra i ditt och/eller barnens liv och hur mycket mer du måste tåla.

Den dolda narcissisten som förälder

Den dolda (sårbara) narcissisten kännetecknas av en mer ömtålig och utsatt stil. De framställer sig själva mer som offer. De kan tycka att livet aldrig riktigt går deras väg. Att inget de vill ha händer. De kan känna att folk är ute efter dem. Eller att de förtjänar så mycket mer av livet. Som föräldrar förblir de ofta sura offer. Och de kanske delar detta offerskap på ett olämpligt sätt med barn som kan kämpa med förvirring och skuldkänslor om hur de kan gå in och hjälpa eller rädda sina föräldrar. Barnet förstår inte detta dilemma och försöker hjälpa den dolda narcissisten att må bättre.

Om du växte upp av en sådan förälder kan du fortfarande pendla mellan skuld och ilska. Som barn kände du att du var tvungen att rädda din förälder men du inser hur mycket föräldraskapet bara handlade om föräldern och inte om dig som var endast ett barn.

Den dolda narcissisten kan också klaga över hur jobbigt och svårt det är att ha barn och hur lätt andra har det jämfört med honom eller henne. De klagar också ständigt över att de aldrig får beröm eller uppskattning för minsta lilla ansträngning.

Om din partner är en sårbar narcissist och ni fostrar barn tillsammans känns det som om du har ett till barn.

Den hemliga narcissisten kan växla mellan att bli riktigt arg på barnen. I vissa fall kan de misshandla barnen på grund av impuls, och därefter gråta och säga att de gör så gott de kan, och hävdar att ingen hjälper dem. Barnen uppfattar det som om de måste växa upp och ta hand om föräldern ifråga och rädda mamma eller pappa.

Den kommunala narcissisten som förälder

Den kommunala narcissisten får sin validering från att göra välgörenhetsgärningar eller goda handlingar. Det här är människor som vill ses som humanitära eller som räddare och som ofta vill stå i centrum eller få validering via sociala medier för allt bra de gör för andra människor. ”Titta på mig. Jag är en räddare.” Och de ser ofta riktigt bra ut medan de räddar. De gillar också alla kameror som kommer i närheten av dem och de kan själva kräva att det görs en dokumentation om allt de gör för alla.

Men all denna välgörenhetsanda verkar försvinna bakom stängda dörrar medan de är med sina familjer. Och även om de kan vara förtjusta i att hjälpa barn på andra sidan jordklotet, kan de vara ganska oengagerade vad gäller sina egna barn. De gillar inte att vara den förälder hemma som världen inte ser. De njuter av rampljusets föräldraskap.

Som barn till en sådan förälder lever du i en värld där alla tror att du har turen att ha en så bra förälder och i den andra världen där det inte är sant eftersom du bakom stängda dörrar fick utstå bristen på empati och frånkoppling. Som barn var du förvirrad över varför du inte var tillräckligt bra för att uppleva den goda sidan av din förälder och varför denna goda generösa sida av personligheten bara var reserverat för andra människor.

Den kommunala narcissisten vill att barnen på begäran hjälper dem att se bra ut inför andra människor. Men barnen blir försummade och knuffade bort när de inte är till hjälp. De kommer alltid att försöka hitta vikarier i allt som rör sina egna barn så att de kan fokusera på sitt viktiga arbete för andra människor. Den berättigade förväntan från narcissisten är också att alla måste stödja deras världsförändrande arbete. Detta inkluderar exet och de måste alltid anpassa sig till narcissisternas schema.

Den försumlige narcissisten som förälder

Den här typen av narcissister är människor som inte umgås med människor om de inte behöver något av dem, något som kan upplevas som väldigt manipulativt. Människor ses som bekvämligheter, som en bro för att få något gjort, och de kommer åt andra människor när det fungerar för dem.

Försumliga narcissister kommer därför att se barn som en stor olägenhet. De kan därför vara väldigt oengagerade, väldigt ointresserade och avskärmade. Detta kan vara mycket utmanande för ett barn som försöker få förälderns uppmärksamhet. Detta kan med tiden påverka barnets känsla av värde eftersom barnet kan känna att det inte är värt sin förälders uppmärksamhet.

Om du växte upp av en försumlig narcissistisk förälder, var det ganska destabiliserande eftersom sådana föräldrar är väldigt kalla, avlägsna, med minimalt intresse för föräldraskap eller för andra människor om inte dessa andra människor är anpassade till deras behov och önskemål.

Om du och din försummade narcissistiska förälder hade ett intresse som sammanföll blev de kanske intresserade av dig en minut. Men sedan fortsatte de att göra sitt och lämnade dig bakom sig. Vissa barn försöker till och med skaffa intressen som dessa typer av narcissistiska föräldrar har för att få dem att spendera lite extra tid med dem.

Om du har barn med en försumlig narcissist kan du uppleva att de gärna lämnar dig med barnen på heltid, men du måste också hjälpa barnen att hantera att deras pappa (eller mamma i sällsyntare fall) inte vill ha något med dem att göra. Du måste hjälpa barnen att inte internalisera att de inte räcker till. Och efter en separation eller en skilsmässa måste du också läka från en relation med någon som knappt visste att du existerade och endast kom till dig när de behövde något.

Den moraliska narcissisten som förälder

Dessa typer av narcissister får sin narcissistiska validering genom att hålla sig själva som moraliskt överlägsna andra människor. De är mer fokuserade på att göra saker för deras egna skull, snarare än på mera flexibla sätt. Barn behöver förståelse och kärlek och inte militaristisk precision i allt som görs och sägs.

Det kan vara lite förvirrande eftersom de ofta verkar mycket pålitliga och lojala. De kan vara grundpelarna i ett religiöst samfund som följer den heliga boken utan avvikelser.

De gillar verkligen att följa regler och de kan ha en väldigt svartvit känsla av rätt och fel. Det här är människor som också är väldigt fördomsfulla och som snabbt dömer andra hårt. De kan vara mycket kritiska mot andra människor. De kan kritisera andra människors arbetsetik, deras livsstilar, deras jobb, deras hus, deras beteenden, klädslil.

Det finns en oerhörd rigiditet i hur de lever deras liv och hur de väntar sig andra skall. Och vi känner oss alla som ett 10-årigt barn inför deras ständiga dömande stela sätt att vara.

För ett barn är detta en mycket strikt och begränsande barndom.

Dessa typer av föräldrar är bestraffande och barnet är uppfostrat med en stark känsla av villkorlighet. Du måste följa reglerna för att bli älskad. De är ganska auktoritära.

Moraliska narcissistiska föräldrar värdesätter regler mer än de värdesätter barnet och barnet känner av det. Att välja moral och regler, framför kärlek till ditt barn kan resultera i självnedvärdering.

Dessa typer av narcissister är extremt snåla även när de har mycket pengar. Även om barn ibland har små jobb som hjälper dem att tjäna lite extra pengar, kan de ibland behöva mer pengar till något som verkligen hjälper dem vidare i livet i något sammanhang eller hjälper de att göra någonting som de verkligen är intresserade av. De vill kanske skaffa ett piano men den moraliskt narcissistiska föräldern vägrar att köpa ett och ser det som någon sorts bestraffning. De kan också låta bli att hjälpa andra familjemedlemmar även om de skulle ha kunnat göra det.

Medan vissa barn själva blir som föräldrarna och följer i deras fotspår ser vi extremt uppror i andra fall.

Rent allmänt växer barnet upp med en kronisk känsla av skam och dissonans eftersom de lever i deras familjevärld samt den större världen.

Om du har barn med en moralisk narcissist var beredd på ekonomiska debatter om de minsta sakerna. De fäster sig också vid mycket små detaljer och slåss för varje sådan detalj.

Om ni har separerat kan barnen bli förvirrade eftersom de kommer att behöva anpassa sig till en mycket strikt rytm hemma hos den moraliska narcissisten för att sedan leva friare hemma hos dig om hemmet är hälsosammare och man som förälder är lyhörd inför olika slags situationer.

Kulturell narcissism samt kulturell generationsbetingad narcissism

Narcissism utvecklas också från en kulturell eller generationsdynamik. Dina föräldrar kan ha gått genom svåra tider som skapat trauma. De kan också komma från strikt patriarkala strukturer. De kan ha gått genom svåra tider på grund av krig och migration. De kan ha upplevs hunger eller andra katastrofer som påverkat en generation kollektivt.

Ibland kan den narcissism som utvecklas vara den moraliska religiösa typen som skapar också en kultur där avvikelse inte tillåts. I kulturella sammanhang kan flera typer av narcissism kombineras, och den ena kan användas för att rättfärdiga den andre. Exempelvis kan en malign narcissism i en kultur som tillåter lynchning av vissa individer (t.ex. homosexuella), leda till att man rättfärdigar ondskan genom moralisk överlägsenhet.

Som barn kan du känna skuld inför föräldrarnas historia och hur de blev som de blev i ett försök att hålla allt ihop. Du blev också tvungen att lära dig respekt.

Om du har barn med en sådan person som påverkas av kulturhistoriska faktorer kan du ha försökt förstå var de kommer ifrån och varför och kan ha motiverat deras beteende.

Många barn växer upp i två olika kulturer – en som är mycket begränsande och en som är friare med fler möjligheter. Men man kan också så klart växa i en kultur som missförstås av samhället som då i deras tur agerar som moraliska narcissister.

Vissa typer av narcissism kommer också att belönas av olika slags kulturer något som kanske förklarar varför det finns så många fler manliga narcissister (även om kvinnlig narcissism också håller på all öka.)


Källa: The 5 types of narcissistic parents, dr. Ramani, Youtube