Tecken på att man har en narcissistisk förälder

Livsstil / Psykologi och samhälle / Narcissism

Det är viktigt för barn till narcissistiska föräldrar att veta att det inte var de själva det var fel på. Insikten och bekräftelsen kan hjälpa på vägen mot läkning.

Vad är narcissism och hur känner du igen den?

2022-01-18 Narcissistiska föräldrar kan vara kontrollerande och känner sig hotade när barnen utvecklar oberoende.

Kontrollen kan i vissa fall ske i smyg. Föräldrar som är narcissistiska kan måla barnens personlighet och sätt att vara på vissa sätt för att kontrollera hur andra människor beter sig gentemot det genom att kontrollera deras uppfattningar om barnet.

Barn till narcissistiska föräldrar upplever i allmänhet förnedring och skam. De utvecklar också dålig självkänsla.

Som vuxna blir barn till narcissistiska föräldrar högpresterande, självsabotörer eller en kombination av dessa.

Narcissister har oftast en grandios uppfattning av sin egen betydelse, ett stort behov av beundran och en brist på empati. 

Bakom denna mask av extremt självförtroende döljer sig en bräcklig självkänsla. Narcissister är mycket sårbara och tål inte kritik.


Möjliga tecken på en narcissistisk förälder

Narcissistiska tendenser hos föräldrar är farliga när man fostrar barn , även om föräldrarna inte lider av någon patologisk narcissism. 

Den skada narcissisten skapar runtom kallas för narcissistiska övergrepp.

Här är några exempel:

- Samtalen måste alltid handla om de narcissistiska föräldrarna. De blir uttråkade och ointresserade om barnet pratar om sig självt. De kan exempelvis prata om hur barnets ledsamhet och behov förstör det för föräldrarna och saknar empatin för att förstå hur barnet känner.

- Beteendet är omoget och själviskt. Vill inte erkänna misstag och sätter sig själv och inte barnet först. Om barnet klagar kommer föräldern att sjunka till samma barnsliga nivå.

 


- Barnet får sällan uppmuntran och lovord för prestationer. Istället skryter föräldern om sina egna framgångar. Även om barnet är mycket begåvat kan föräldern ignorera det helt och hållet eftersom det skulle innebära att barnet tar större plats och mer uppmärksamhet som den narcissistiska föräldern själv vill ha.

- Skyller på andra när de själva gjort någonting fel. Projicerar sina misstag på andra. Kan klandra barnet för att ha gjort saker de själva har gjort men som de försöker dölja för andra eller i vissa fall för sig själva så att de kan leva i förnekelse att något är fel på dem.

- Narcissistiska föräldrar kan också verka varma och trevliga i andras närvaro. När ingen tittar är dessa föräldrar kontrollerande och kyliga. Man kan nästan känna att det rör sig om två olika personer. Mycket rigida hemma men de vill verka det motsatta i andras sällskap.

- Barnet får normalt sett inte vara med och bestämma. Dessutom skall barnet må dåligt när de inte vill göra det föräldrarna säger, oavsett hur löjliga kraven är.

 

 

- Narcissister vill att deras barn skall både känna till och känna skuld för minsta saken de gör för sina barn även om det hör normalt till förälderskapet.

- De är också hänsynslösa och oförlåtande och i stånd att göra vad som helst för att nå målen, nå toppen eller vinna.

- Avsiktligt gör barnen förvirrade, nervösa, rädda samt säger saker som underminerar barnets självförtroende. De kan också förstöra stunder av lycka och glädje för barnen eller vägra skaffa sakerna som de verkligen vill ha och gillar.

- Är frånvarande när viktiga saker äger rum, såsom födelsedagar och bröllop.
- Kan tvinga barnet att ägna sig åt aktiviteter som de inte är intresserade av.

 


- Ingen värme, inget känslomässigt stöd, hjälper inte barnet bearbeta känslor. Barnet får exempelvis inte gråta och kan växa upp med idén att det är fel att ha känslor.

- Använder barnet för att uppnå personlig vinning om tillfället uppstår. Kan kasta barnet åt sidan eller försumma det om barnen står i vägen för personlig vinning.

- Blir irriterade och besvärade när barnen behöver tid och uppmärksamhet.

- De vill inte spendera tid med barnet och hittar på alla slags ursäkter.

- Visar plötsliga humörförändringar och flyktig ilska.

- Narcissistiska föräldrar kan vara föraktsfulla.

- Vissa narcissistiska föräldrar kan ge barnen pengar och materiella saker när de mår dåligt och får de att lova att de inte kräver mer tid och uppmärksamhet och inte gör mamma/pappa ledsna, vilket är en annan typ av försummelse i och med barnen kan behöva psykiskt stöd.

Denna lista är nog inte komplett i och med flera typer av narcissistiska föräldrar existerar.

Barn till narcissistiska föräldrar kan behöva gå i terapi.


Läs mer: 17 Signs of a Narcissistic Parent & How to Deal With Them

Källa: