Avvikelser vad gäller grå substansvolym i personer med patologisk narcissism

Vetenskap / Neurologi

Studie ger en inblick i narcissistens hjärna.

2022-01-16 Personer med patologisk narcissism eller narcissistisk personlighetsstörning har en brist på empati för andra. De vet vad andra känner och måste tänka men de bryr sig inte´.

Denna empatistörning har enligt en tysk studie från 2013 samband med en minskad grå substansvolym i vissa delar av hjärnan.

I studien undersöktes totalt 34 försökspersoner, varar 17 led av narcissistiskt personlighetsstörning. Olika tester hade redan avslöjat att dessa personer hade låg empatisk förmåga.

Därför verkar psykopater inte kunna läsa av andra människor

I studien använde man MRI för att skanna hjärnan och mäta tjockleken på deltagarnas hjärnbark som bildar det yttre nervcellslagret i hjärnan.

De kunde avslöja att personer med patologisk narcissism uppvisade abnormiteter i delen av hjärnan som har med medkänsla att göra nämligen den insulära loben. De hade en minskad tjocklek på hjärnbarken i denna hjärnregion jämfört med kontrollgruppen.

Skanningar av hela hjärnan visade däremot rent allmänt en mindre volym på grå substansvolym i gruppen med narcissistisk personlighetsstörning.

Källa: Gray matter abnormalities in patients with narcissistic personality disorder, Sciencedirect, Oktober 2013