Vetenskap

KATEGORIER: Vetenskap / Natur & Miljö

Mystiskt ord på världens äldsta runsten hittad i Norge

Forskarna tror att runalfabetet är äldre än man tidigare har trott.

Mystiskt ord på världens äldsta runsten hittat i Norge

2023-01-18 Runstenarnas ursprung är fortfarande okänt, men det vanliga var att hitta dem vid gravplatser.

De äldsta runorna fram till 2021 daterades till mellan 300–400 e.Kr.

ett gammalt gravfält i slutet av 2021, vid Tyrifjorden nordväst om Oslo, inför byggandet av en järnvägslinje.

Denna nya runsten daterades till mellan åren 1 – 250 e.Kr. något som forskarna tycker är spännande i och med runalfabetet verkar vara äldre än man tidigare har trott.

Runor är det äldsta kända skriftspråket i Skandinavien. Runstenarna var vanliga under framför allt vikingatiden.

Källa: ScienceAlert World's Oldest Runestone Uncovered in Norway Spells Out a Mysterious Word