110 miljoner till utveckling av biologiska läkemedel

KATEGORIER: Vetenskap / Medicin & Hälsa

I biologiska läkemedel hämtas den verksamma substansen från naturen eller kroppen.

110 miljoner till utveckling av biologiska läkemedel

2019-01-15: Ett nytt forskningscentrum bestående av 12 företag, Vinnova, RISE, Lunds och Malmö universitet, skall satsa 110 miljoner under sex år för att utveckla biologiska läkemedel.

Vinnova bidrar med 48 miljoner. Resten av pengarna kommer från universiteten och företagen.

Efterfrågan på biologiska läkemedel ökar eftersom de har visat dig vara effektiva i behandling av cancer och ett antal kroniska sjukdomar såsom reumatism.

Nackdelen är att de är instabila dels på grund av kort hållbarhet och för att vissa proteiner aldrig blir ett färdigt läkemedel och når aldrig patienterna. Dessutom är de svåra att hantera.

Merparten av de produkter som utvecklas är frystorkad pulver som löses upp och injiceras. En förfylld spruta som kan förvaras i rumstemperatur skulle vara lättare att använda i synnerhet för de patienter som använder sådana läkemedel för kroniska sjukdomar och behöver självmedicinera.


I biologiska läkemedel hämtas den verksamma substansen från naturen eller kroppen. Bakterier eller insulin är två exempel. Den verksamma molekylen är mycket större i jämförelse med traditionella läkemedel. Deras aktivitet beror på den komplexa strukturen som exempelvis ett protein har. Även mycket små förändringar kan förändra proteinstrukturen.

Denna satsning är viktig och bra i och med man vill stärka den svenska life science-sektorn samtidigt som man kan ta vara på den samlade akademiska kompetensen och den högteknologiska kompetensen från små och stora företag.

Till exempel har företaget Solve tillsammans med forskare vid Lunds universitet utvecklat en teknik för att studera hur biologiska läkemedel beter sig i blodet.

Källa: Lunds Universitet