Klimattrender år 2016 fortsätter att slå rekord

KATEGORIER: Vetenskap / Natur & Miljö

Enligt forskare vid NASA Googard Institute for Space Studies (GISS) i New York har varje månad under de första sex månaderna år 2016 varit rekordvarma globalt sett.

Klimattrender år 2016 fortsätter att slå rekord

2016-07-20 Två viktiga klimatindikatorer - globala yttemperaturer och arktisk havsisutsträckning - har brutit många rekord genom den första halvan av 2016, enligt NASA-analyser av markbaserade observationer och satellitdata.

Enligt forskare vid NASA Googard Institute for Space Studies (GISS) i New York har varje månad under de första sex månaderna år 2016 varit rekordvarma globalt sett om man jämför med andra månader och år tillbaks i historien ända tillbaka till år 1880 när man började registrera sådana temperaturer. Januari till juni 2016 har också varit det varmaste halvåret hittills. Medeltemperaturen var 1,3 grader Celsius högre än i slutet av artonhundratalet.

 

 

Under fem av dessa sex månader har man också kunnat registrera den allra minsta arktiska havsisusträckningen sedan de konsekventa satellitmätningarna började år 1979. Det enda undantaget var mars månad då man kunde registrera den näst minsta utsträckningen.

Dessa två viktiga klimatindikatorer har slagit rekord år 2016 och enligt NASA-forskare drivs dessa förändringstrender av stigande koncentrationer av värmealstrande koldioxid och andra växthusgaser i atmosfären.

Den arktiska havsisen under sommarsmältsäsongen täcker nu normalt ett 40% mindre område än det gjorde i slutet av 1970 och början av 1980-talet. I September minskar den arktiska isen minst. Per årtionde har den minskat med en 13,4 %.

”Även om El Niño i tropiska stilla havet i vintras satte fart på den globala temperaturen från oktober och framåt, är den underliggande trenden som producerar rekorden, enligt GISS direktören Gavin Schmidt.

Tidigare El Niño händelser har drivit temperaturer till vad som då var rekordnivåer, såsom år 1998. Men år 2016 har den globala temperaturen stigit även när effekterna av den senaste El Niño börjat avta. Detta ägde rum på grund av den övergripande uppvärmningen som skett under den tiden.

Den globala trenden med stigande temperaturer snabbare än den regionala uppvärmningen i Arktis, säger Walt Meier, en havsisen forskare vid NASA Goddard.

Enligt Meier har den globala temperaturen varit rekordhög men extrem rekordhög temperatur har också registrerats i Arktis under de senaste sex månaderna. Denna värme samt ovanliga vädermönster har lett till rekordlåg havsisutsträckning.

Anledningen till att NASA tittar på temperatur och is är att man vill förstå jorden som ett system och hur jorden förändras. Förutom upprätthållning av 9 jordobservationsuppdrag skickar NASA också forskare runt i världen för att undersöka olika aspekter av planeten på närmare håll. Just nu arbetar NASA forskare på Arktis för att få en bättre förståelse av effekterna av stigande temperatur liksom issmältning på arktiska ekosystem.

NASA: s långsiktiga Operation IceBridge uppdrag förra veckan började en serie luftburna mätningar av smältdammar på ytan av den arktiska havsisen. Smältdammar är grunda vattensamlingar som bildas när isen smälter. Deras mörkare yta kan absorbera mer solljus och påskynda smältningsprocessen. IceBridge flyger ut ur Barrow, Alaska, under havsisens smältsäsong för att samla in smältdamm-observationer på en skala som aldrig tidigare uppnåtts. Nyligen genomförda studier har funnit att bildandet av smältdammar i början av sommaren är en bra indikator för den årliga minimihavsisens utsträckning i september.

Forskarna hoppas att kunna använda den inhämtade informationen för att ta reda på vilken typ av topografi som behövs på havsisen för att begränsa dem och förbättra smältdamm – modellerna.

I och med klimatförändringarna sker snabbare i Arktis, håller NASA på med många experiment för att studera regionens skiftande skogar, cykeln av kolrörelse mellan atmosfär och mark, tinande permafrost, förhållandet mellan brand och klimatförändringar etc.

 


Källa: Originalartikel kommer från NASA, och får redigeras vad gäller innehåll och längd eller publiceras vidare i ursprunglig form.