Betingning av hjärnan för att övervinna rädsla

Vetenskap / Teknik / AI och robotik

Forskare har hittat ett sätt att ta bort specifika rädslor från hjärnan, med hjälp av en kombination av artificiell intelligens och hjärnskanningsteknik.

Rädslominne i hjärnan

Bild: Hjärnröntgen som visar hjärnaktiviteten associerad med ett rädslominne.

2014-11-22 En kombination av AI och hjärnskanningsteknik, skulle kunna utvecklas till ett nytt sätt att behandla patienter med tillstånd såsom posttraumatiskt stressyndrom (PTSD) och fobier.

En av 14 personer lider av någon form av rädsla. Detta ger upphov till ett behov av vårdsinsatser som hittills har varit mer eller mindre framgångsrika. En vanlig strategi är att genomgå någon form av aversionsterapi som går ut på att exponeras för det man är rädd för. Denna terapimetod är obehaglig i sig och många väljer att inte fullfölja det. Nu har en grupp neuroforskare från USA och Japan hittat ett sätt att omedvetet ta bort ett rädslominne från hjärnan.

Forskarna har utvecklat en metod för att identifiera ett rädslominne med en ny teknik som kallas ”decoded neurofeedback” eller ”avkodad neuroåterkoppling”. Tekniken går ut på att använda hjärnröntgen för att övervaka aktiviteten i hjärnan för att identifiera komplexa mönster av aktivitet som liknade ett rädslominne. I experimentet skapades ett rädslominne i 17 friska frivilliga försökspersoner genom att administrera en kost elektrisk chock när de tittade på en viss datorbild. Så fort mönstret hade upptäckts överskrev forskarna rädslominnet genom att belöna försökspersonerna.

Enligt Dr. Ben Seymour, Cambridge Universitet, är det sätt information representeras i hjärnan mycket komplicerat. Artificiell intelligens (AI) bildigenkänningsmetoder gör det möjligt för forskare att identifiera delar av innehållet i denna information.

”När vi framkallade ett svagt rädslominne i hjärnan, kunde vi utveckla en snabb och exakt metod för att läsa av den med hjälp av AI algoritmer. Utmaningen var då att hitta ett sätt att minska eller ta bort rädslominnet, utan att någonsin medvetet framkalla det.” hävdar Seymour. 

"Vi insåg att även när deltagarna helt enkelt vilade, kunde vi se korta stunder när mönstret av fluktuerande hjärnaktivitet delvis hade egenskaper av det specifika rädslominnet, även om deltagarna inte var medvetna om det. Eftersom vi snabbt kunde avkoda dessa hjärnmönster, beslutade vi att ge patienter en belöning - en liten summa pengar - varje gång vi plockade upp dessa funktioner i minnet.", hävdar Seymour vidare.

Forskarna upprepade proceduren under tre dagar. Deltagarna fick veta att den monetära belöningen de tjänade berodde på deras hjärnaktivitet, men de visste inte vad det hela handlade om. Genom att kontinuerligt koppla subtila mönster av hjärnaktivitet förknippade till elektriska stötar med en liten belöning, hoppades forskarna gradvis och omedvetet ta bort rädslominnet.

Forskarna testade sedan för att se vad som händer när deltagarna återigen fick titta på de rädsloframkallande bilderna på grund av de elektriska stötarna.

Anmärkningsvärt, kunde forskarna inte längre se den typiska hud-svettning responsen på rädsla och inte heller kunde de identifiera ökad aktivitet i amygdala - hjärnans rädslocentra. Detta innebar att forskarna hade lyckats minska rädslominnets intensitet utan att deltagarna någonsin medvetet behövde konfrontera det.

Även om antalet studiedeltagare inte var särskilt stort, hoppas forskarna utveckla tekniken till en klinisk behandlingsmetod för patienter med PTSD eller fobier.

”För att tillämpa detta på patienter måste vi bygga upp ett bibliotek av hjärninformationskoder för de olika sakerna som folk kan ha en patologisk rädsla för, såsom spindlar” tillägger Seymour. ”Då kan patienter i princip ha regelbundna sessioner av ”avkodad neuroåterkoppling” för att gradvis bli av med rädslan som dessa minnen utlöser.”

En sådan behandling har enligt forskarna stora fördelar jämfört med traditionella läkemedelbaserade metoder. Patienter kan också undvika stress i samband med behandlingen som oftast uppstår i samband med exponeringsterapier samt olika biverkningar från läkemedel.


Källa

Originalartikeln, Reconditioning the brain to overcome fear, publicerades på hemsidan för Cambridge University och kan ompubliceras med eller utan justeringar.

Journal Referens

Koizumi et al. “Fear reduction without fear through reinforcement of neural activity that bypasses conscious exposure” Nature Human Behaviour: DOI:10.1038/S41562-016-0006