Antibiotika som dödar tarmbakterier hindrar också tillväxten av nya hjärnceller

KATEGORIER: Medicin och hälsa

Den goda nyheten är att motion och probiotiska produkter neutraliserar de negativa effekterna.

Antibiotika som dödar tarmbakterier hindrar också tillväxten av nya hjärnceller

2016-05-20: Tillräckligt stark antibiotika som kan döda tarmbakterier kan också stoppa tillväxten av nya hjärnceller i hippocampus, delen av hjärnan som har med minnet att göra, visar en ny studie på möss som publicerades den 19 maj i Cell Reports.

Forskarna har också avslöjat en ledtråd till varför det är så: en typ av vita blodkroppar verkar fungera som en kommunikatör mellan hjärnan, immunsystemet, och tarmen.

”Vi fann att långvarig antibiotikabehandling kan påverka hjärnans funktion, men probiotika och motion kan balansera hjärnans plasticitet och bör betraktas som ett verkligt behandlingsalternativ” hävdar Susanne Asu Wolf från Max-Delbrueck-Centrum för Molekylär Medicin i Berlin, Tyskland.

Wolf fann först ledtrådar till att immunsystemet kan påverka hjärncellernas hälsa och tillväxt i samband med forskning på mördar-T-celler för nästan 10 år sedan. Få studier har hittills funnit en koppling mellan hjärnan och immunsystemet och tillbaka till tarmen.

I den nya studien fick en grupp möss tillräckligt med antibiotika för att de ska bli nästan bakteriefria i tarmen. Jämfört med obehandlade möss, presterade de möss som förlorat sina hälsosamma tarmbakterier sämre i minnestester. Dessutom kunde man se en förlust av hjärnceller i en del av hippocampus som producerar nya hjärnceller.

Förutom sämre minne och förlust av hjärnceller upptäckte forskarna att mössen hade en lägre nivå av vita blodkroppar (i synnerhet monocyter) markerade med Ly6Chi i hjärna, blod och benmärg, så forskare testade om det verkligen var Ly6Chi monocyter som låg bakom förändringar i hjärnceller och minne.

Forskargruppen jämförde i ett nytt experiment obehandlade möss med möss som hade goda tarmbakterienivåer men låga Ly6Chi nivåer antigen på grund av genetik eller på grund av behandling med antikroppar som riktar sig mot Ly6Chi-celler.

Det visade sig att möss med låga Ly6Chi-nivåer hade samma minnessvårigheter och underskott av hjärnceller som de möss som hade förlorat sina tarmbakterier. Dessutom var det så att när forskarna fyllde på Ly6Chi-nivåerna i möss som behandlats med antibiotika förbättrades minne och hjärncelltillväxt.

Lyckligtvis kan de negativa biverkningarna av antibiotika neutraliseras. Möss som fick probiotika eller som tränade på ett hjul efter att ha fått antibiotika återfick minnet och hjärncelltillväxten.

Ett av experimentresultaten väckte fler frågor om tarmbakterier och sambandet mellan Ly6Chi och hjärnan. Medan probiotika hjälpte möss att återfå minnet, var avföringstransplantationer i syfte att återställa en sund tarm inte någon effekt på själva hjärnan även om tarmbakteriehalterna återhämtade sig.

Enligt forskarna kan detta innebära att antibiotika i sig har en direkt effekt på minne och hjärna. Fler experiment måste göras för att avgöra vad som händer när man behandlar bakteriefria möss utan tarmflora med antibiotika.

I framtiden hoppas forskarna också studera huruvida probiotiska behandlingar kan förbättra symptomen hos patienter med neurodegenerativa och psykiatriska sjukdomar.

”Vi skulle kunna mäta effekter på humöret, psykiatriska symptom, tarmbakteriesammansättning och immuncellsfunktion före och efter probiotisk behandling” hävdar Wolf.


Källa: Innehållet i artikeln ovan kommer från en ursprunglig publikation av Cell Press som kan redigeras för innehåll och längd.

Referens: Möhle, Mattei, and Heimesaat et al. Ly6Chi Monocytes Provide a Link between Antibiotic-Induced Changes in Gut Microbiota and Adult Hippocampal NeurogenesisCell Reports, 2016 DOI:10.1016/j.celrep.2016.04.074