Apor förstår att vissa saker endast finns i huvudet på oss

KATEGORIER: Vetenskap / Natur & Miljö

Människor är inte den enda arten som förstår när någons föreställningar inte stämmer överens med verkligheten.

Apor förstår att vissa saker endast finns i huvudet på oss

2016-10-11 Alla vi vet att hur man ser på världen och hur verkligheten egentligen ser ut skiljer sig åt. Denna förmåga att inse att någons föreställning inte överensstämmer med verkligheten har längre ansetts vara något unikt, som endast människor klarar av.

Men ny forskning på schimpanser, dvärgschimpanser och orangutanger tyder på att våra primatsläktingar också kan inse när något finns bara i huvudet på en.

Studien, som leds av forskare vid Duke University, Kyoto University och Max Planck-institutet för evolutionär antropologi, publicerades den 7 oktober, 2016 i tidskriften Science .

Förmågan att se när andra har vanföreställningar ses som en viktig milstolpe i människans kognitiva utveckling. Människor utvecklar denna medvetenhet i den tidiga barndomen, vanligen före fem års ålder som en början på ett litet barns förmåga att till fullo förstå tankar och känslor hos andra – något som psykologer kallar ”theory of mind”.

Sådana färdigheter är väsentliga för att komma överens med andra människor och förutsäga deras beteende. De ligger också till grund för vår förmåga att lura någon att tro något som inte är sant. En oförmåga att klura ut vad andra tänker eller känner anses vara ett tidigt tecken på autism.

"Denna kognitiva förmåga är kärnan i så många mänskliga sociala färdigheter", säger Christopher Krupenye Duke, som lett studien tillsammans med psykologen Fumihiro Kano vid Kyoto University.

I viss utsträckning kan apor också läsa tankar. Under årens lopp har studier visat att apor är anmärkningsvärt skickliga på att förstå vad andra vill, vad andra kanske känner baserat på vad de kan se och höra, och andra psykiska tillstånd. Men när det gäller förmågan att förstå vad någon annan tänker även när dessa tankar är falska, har apor konsekvent misslyckats att göra.

Att förstå att någons föreställning är felaktig kräver på någon nivå förståelse att inte alla saker i våra huvuden är verkliga. Detta kräver en förståelse av att det finns en mental värld som skiljer sig från den fysiska världen.

I studien, såg aporna två korta videofilmer. I en av de, gömmer sig en person i King Kong kostym i en av två stora höstackar, medan en annan man tittar på. Mannen försvinner sedan genom en dörr och när ingen ser på rymmer King Kong mannen. I slutscenen dyker mannen upp igen på skärmen och försöker att hitta King Kong.

Den andra videon är liknande, förutom att mannen återvänder till platsen för att hämta en sten som han såg King Kong gömma i en av två lådor. Men King Kong har stulit den bakom mannens rygg och flytt.

Forskarna luskade ut vad aporna tänkte medan de tittade på filmerna genom att följa deras blick med en infraröd ögontracker installerad utanför deras inhägnader.

För att klara av testet måste aporna förutspå att när mannen återvänder kommer han av misstag att leta efter objektet där han senast såg det, trots att aporna själva vet att det inte längre finns där.

I båda fallen stirrade aporna först och längst mot den plats där mannen senast såg föremålet, vilket tyder på att de förväntade sig honom att tro att det var fortfarande gömd på den platsen.

Resultaten för aporna är lika för andra liknande experiment med mänskliga spädbarn under två års ålder.

"Detta är första gången icke-mänskliga djur har klarat en version av den falska tron testet," sade Krupenye.

Resultaten visar att förmågan inte är unik för människor, utan att den har funnits i primatsläktträd under åtminstone 13 till 18 miljoner år.

"Om framtida experiment bekräftar dessa fynd, kan forskarna ändra uppfattning om hur djupt apor förstår varandra", säger Krupenye.

Video: https://www.youtube.com/watch?v=kgYNSin3Sfc


Källa: Originalartikel kommer från Duke University, och får redigeras vad gäller innehåll och längd eller publiceras vidare i ursprunglig form.

Referens: C. Krupenye, F. Kano, S. Hirata, J. Call, M. Tomasello. Great apes anticipate that other individuals will act according to false beliefsScience, 2016; 354 (6308): 110 DOI:10.1126/science.aaf8110