Dagens datorer är dummare än kakerlackor. Kvandatorer är lösningen men problem finns

Vetenskap / Teknik

Dagens robotar är mindre intelligenta än kackerlackor. De har den kollektiva intelligensen eller visdomen hos en kackerlacka som har mentala problem.

Det tar sex timmar för dessa robotar att gå genom ett rum. De kan se linjer, cirklar, kvadrater, och trianglar men de vet inte att de tittar på stolar, bord, människor eller lampor. Även om de ser bättre än oss, vet de inte vad de ser. De hör också bättre än oss men de vet inte vad de hör.

Enligt Michio Kaku kommer förmodligen silikon revolutionen att kollapsa och ersättas av något annat.

Datorns styrka dubbleras varje 18 månader, men detta kan inte ske för evigt. Inom 10 till 15 år har man kanske nått gränsen för vad som är möjligt.
Fysiker ledar därför efter en ersättning, i form av kanske molekyl datorer, atomiska datorer, optiska datorer och kvantdatorer.

Kvantdatorer är datorer som använder atomer i stället för silikon. De är mycket små, men inte mindre än en enskild elektron eftersom det är omöjligt och det är där informationen kan lagras. Atomer snurrar beroende på var elektroner befinner sig. Eftersom elektroner i kvantfysiken kan befinna sig var som helst, är man inte begränsad till 0 och 1 (klassisk bit) eftersom elektronerna kan befinna sig var som helst mellan 0 och 1, något som kommer att forma en så kallad "qubit" eller kvantbit.

Framsteg inom kvantdatorer som använder atomer i stället för silikon kan revolutionera artificiell intelligens, hävdar teorifysikern Michio Kaku. Problemet är att det är väldigt svårt att utveckla fungerande kvantdatorer eftersom vibrationer av alla slag och som förekommer naturligt på jorden, kan störa atomernas snurrande.