Dålig kost leder till brott och avvikande beteende, hävdar brittiska forskare

Vetenskap / Medicin och hälsa

Några brittiska forskare tror att dålig kost leder till brott och avvikande beteende.

Det beror på att de har studerat beteendet hos 231 interner på en högsäkerhetsfängelse i Storbritannien. Varje intern fick en tablett. Hälften av de fick en tablett med essentiella fettsyror, vitaminer och mineraler, medan den andra hälften fick falska piller. Antisocialt beteende registrerades före och efter försöket. 

Gruppen interner som fick tabletten med konsttillskott, uppvisade en minskning med 25% i brott mot fängelseregler i jämförelse med gruppen som endast kunde räkna med placeboeffekten. Grova brott såsom misshandel av vakter och gisslatagande minskade med 37%, för de som tog den näringsrika tabletten. Ingen signifikant förändring skedde däremot i den andra gruppen.

Vetenskapsmannen Bernard Gesch, fysiologi forskare vid Oxfords Universitet, blev inte förvånad över resultaten. När han jobbade som övervakare, brukade han ge unga brottslingar kost tillskott under sin vakt och kunde märka en beteendeförbättring.
"Dålig kost som orsak till avvikande och antisocialt beteende är så pass enkel att den har förbisetts", menar han. "Vi tror att vårt beteende helt och hållet beror på fri vilja".

Forskarna har ingen aning vilka kosttillskott  som verkligen leder till beteendeförbättringar och de vet inte riktigt på vilka sätt brittisk mat brister i nutrition. Tidigare studier har kopplat brist på omega 3 fettsyror, som huvudsakligen förekommer i fisk, med depression, bipolära affektiva sjukdomar och högre självmordsrisk. Essentiella fettsyror är viktiga för nervcellerna, eftersom de både bygger upp och underhåller cellerna hjärnan. Andra näringsämnen såsom B-vitaminer och magnesium är avgörande för produktionen av signalsubstanserna serotonin och dopamin som påverkar humöret. Den här undersökningen är viktig, eftersom det innebär att man kan förebygga våld och kriminalitet i samhället på ett billigt och smärtfritt sätt.

Gesch och hans kollegor har två nya forskningsprojekt på gång, den här gången utanför fängelsemurarna. Man vill studera sambandet mellan den höga brottsligheten i London och kosten, men också hur barns beteende påverkas av kosten.Gesch uppmanar även brittiska regeringstjänstemän att introducera konsttillskott som brottsbekämpande medel i fängelser. Han menar att konsttillskott fungerar på alla människor, oavsett uppväxt, etnicitet eller ras, eftersom vi i princip delar exakt samma fysiologi och ämnesomsättning.