Vetenskap

KATEGORIER: Vetenskap / Medicin & hälsa

Män lever kortare liv jämfört med kvinnor på grund av en genetisk mutation

Förlusten av Y-kromosomen i samband med celldelning skadar hjärtat och förkortar mäns livslängd.

Män lever kortare liv jämfört med kvinnor på grund av en genetisk mutation

2022-07-17 Forskare har äntligen hittat orsak till att män i genomsnitt dör fem och ett halvt år tidigare jämfört med kvinnor.

Även om män lever farligare och tar fler risker, samt lever ohälsosammare liv, är det en genetisk mutation som en stor andel män drabbas av som är orsaken till deras kortare livslängd.

Nya studier fann att en genetisk mutation som gör att män förlorar den manliga Y-kromosomen är orsaken till att män över 60 får problem med hjärtat, drabbas av Alzheimers samt oftare insjuknar i cancer. Kvinnor har nämligen två X-kromosomer men män har en Y- och en X-kromosom.

Celler delar på sig ständigt i kroppen och skapar nya celler och detta ökar i takt när man blivit äldre. På grund av ett kopieringsfel i samband med celldelning, uppstår en mutation som kallas för mLOY som gör att män förlorar Y-kromosomen.

Den svenska forskaren Anders Forsberg upptäckte år 2014 att män med färre Y-kromosomer oftare insjuknade i cancer. De levde också kortare liv. Några år senare upptäckte han dessutom att män med denna mutation oftare utvecklade Alzheimers.I den nya studien kunde forskarna bevisa att mutationen också ligger bakom mäns större benägenhet att drabbas av hjärtproblem.

Även om män kan förlora Y-kromosomen under hela livet, har 20% av männen över 60 år mutationen. Hos män över 70 år har andelen män som har mutationen fördubblats till 40%. Hos männen över 90 år har 57% mutationen.

Tester på möss som genmodifierats med hjälp av CRISPR visade att brist på Y-kromosom i blodstamceller ledde till ärrbildning i hjärtat och förtidig död.

Data från 15 700 patienter i brittiska offentliga biobanken visade att förlust av Y-kromosomen i blodet kunde förknippas med en 30% ökad risk att dö av hjärt-kärlsjukdom.
Förlusten av Y-kromosomen skadar makrofagerna som angriper hjärtvävnaden och ärrar det, vilket i sin tur ökar risken för hjärtsvikt.

En tidigare studie visade att mutationen som leder till förlust av Y-kromosomen också stör funktionen hos cirka 500 gener.

Det har också visat sig skada lymfocyter och naturliga mördarceller, vilket är uppenbart hos män med prostatacancer respektive Alzheimers sjukdom.

Män förlorar Y-kromosomen på grund av åldern, som är den vanligaste orsaken, men rökare tenderar också att oftare förlora Y-kromosomen än icke-rökare. Genetiska faktorer är en tredje anledning. Det kan dessutom finnas evolutionära bakomliggande orsaker. Nu lever vi mycket långa liv, kanske dubbelt så långa som det var menat. Men det är framför allt kvinnor som lever över 100 år.

Forskningen på detta område kommer att fortsätta. Man vill veta exakt vad det är för gener som är inblandade i processen. Man hoppas dessutom utveckla metoder för att mäta mutationen.

Än så länge har man kunnat konstatera att förlusten av Y-kromosomen försvarar immunsystemets hälsa och detta gör män även mera sårbara för covid och andra virusinfektioner.

Källa: Loss of Male Sex Chromosome With Age Leads to Earlier Death for Men. University of Virginia; 2022-07-14