De senaste slutsatserna rörande Deja-Vu upplevelser och hjärnan

Vetenskap / Neurologi

Deja Vu, franskans "Redan sett", syftar på en upplevelse som tycks upprepa sig för en andra gång.

En vanlig vetenskaplig förklaring till Deja Vu upplevelser har varit att det har att göra med hur ögats nerver skickar impulser till hjärnan.

På grund av en försening i ena ögats nervimpulser, nås hjärnans centra för bearbetning av det som man ser en andra gång, något som skapar en upplevelse av att man har sett något en andra gång.

Att man har intresserad sig inom vetenskapen av Deja Vu upplevelser beror framför allt på att en del personer får så mycket Deja Vu upplevelser att det blir störande för dem.

Teorin om ögats nervimpulser som orsak till deja vu upplevelser, utmanades däremot av blinda. Även personer som inte ser drabbas av Deja Vu upplevelser, via känsel, lukt och hörsel. Även om den gamla förklaringen fortfarande används av vissa läkare, anser andra att förklaringen är både föråldrad och felaktig.

Forskare vid Leeds Universitet har utvecklat ett nytt sätt att se på Deja Vu. Experimentet som ledde till den nya slutsatsen gick ut på att:

Be några barn lära sig eller titta på några ord.

Hypnotisera dem och få de att glömma upplevelsen.

Låta de se orden igen för att se vilken reaktion blir.

Några av barnen, påstod, i samband med att de fick se orden igen, att det kändes "som deja vu" medan de andra barnen var helt säkra på att det var "deja vu" som de upplevde.

Forskarnas slutsats blev att Deja Vu upplevelser erfaras när hjärnans igenkänningsmönster utmanas. 

Källa. ScienceDaily