Delfiner är diplomatiska i samspelet med varandra

Vetenskap / Natur & miljö

Delfiner är diplomatiska i samspelet med varandra

En ny studie visar att delfinernas sätt att kommunicera med varandra är långt mer nyanserad och komplicerad än man trodde, skriver Science Daily.

En spansk forskare och en paraguayansk vetenskapsman har presenterat den mest kompletta och detaljerade europeiska studien av den repertoar av ljud som används av flasknosdelfiner (Tursiops truncatus).

Undersökningen visar komplexiteten i delfinernas kommunikation och vår brist på förståelse om kommunikationen mellan dessa marina däggdjur.

Hittills har det vetenskapliga samfundet trott att visslandet var det viktigaste ljudet för dessa däggdjur, och kände inte betydelsen och användningen av pulserande ljud.

Forskare från BDRI, på Sardinien (Italien) har nu visat att dessa ljud är avgörande för djurens sociala samspel och att de även speglar delfinernas beteende.

"Pulsernade ljud används av flasknosdelfiner för socialt samspel och för bevarandet av den sociala ställningen i delfienernas sociala hierarkier. Den används även för att förebygga fysiska konflikter, och även detta utgör en betydande energibesparing," säger Bruno Díaz, huvudförfattare och en av foskarna vid BDRI.

Studien publicerades av förlaget Nova Science Publishers i boken Delfiner: Anatomi, Beteende och Hot. Den utgörden mest kompletta repertoaren som någonsin har samlats av dessa pulserande ljud och visselljud.

Ljuden har samlats in med hjälp av bioakustik sedan år 2005 i vattnet utanför Sardinien. Enligt experterna, använder delfiner de mest melodiska visselljuden för att hålla kontakt med varandra (fr a mödrar och barn) och för att samordna jaktstrategier.

De pulserande ljuden som är mer komplicerade och varierande än visslingarna används för att undvika fysiskt våld i situationer av hög spänning, t ex när flera delfiner konkurrerar om samma föda.

Enligt Diaz, avger flasknosdelfiner längre pulserande ljud när de jagar och i farliga situationer. Dessa ljud är de som man hör mest och under längst tid. Ljuden gör det möjligt för varje individ att bibehålla sin position i den sociala hierarkin. Delfinerna avger skärande ljud när flera delfiner är på väg mot samma mål eller byte.

Delfinen som har lägst position eller den minst dominerande delfinen, kommer då att undvika konfrontation genom att ge upp jakten. En delfin kan skicka ett sådant ljud till en konkurrerande delfin,som vet att det är ett välmenat ljud, menar Diaz.  

5 juli 2010