Dödligheten sjunker när läkare strejkar

Vetenskap / Medicin och hälsa / Artikel

(Health Wyze) - De flesta människor tror att läkare räddar liv, men det finns fakta som tyder på att fler människor dör när de får läkarhjälp. När läkare har strejkat har antalet dödsfall sjunkit. År 2000 har läkare i Israel bestämt sig för att kämpa för högre löner och gick i strejk. Snart började begravningsanordnare lägga märke till att antalet dödsfall började sjunka. Ju längre strejken pågick, desto mindre dödsfall. På vissa orter sjönk antalet dödsfall med hela 50%. Tråkigt nog, avslutades strejken och dödsfallen började öka igen. Exakt samma trend med lägre antal dödsfall ägde rum år 1983 i Israel, då läkare strejkade under 4,5 månader.

Det är lätt att avfärda trenden med dåliga okunniga läkare, men fenomenet har kunnat ses i andra delar av världen också, till exempel 1976 i Los Angeles då läkare gick i strejk under endast en månad. Antalet dödsfall sjönk snabbt med 18%. Den här statistisk är tillgänglig och känd för andra: den officiella åsikten är att läkarhjälp dödar människor.

Försök att bortförklara trenden finns också. Man har till exempel hävdat att akutvård pågår effektivare under strejker och att onödiga operationer avstannar.

År 2008 offentliggjordes en rapport i Social Science and Medicine Journal. Rapporten analyserar fem olika fall då läkarstrejker ledde till färre dödsfall. I rapporten försöker man skylla fenomenet på mindre antal onödiga operationer. Till slut erkänner man dock att det finns ett direkt samband mellan läkarstrejker och sjunkande antal dödsfall.