Ensamhet utlöser biologiska förändringar som orsakar sjukdom och för tidig död

Vetenskap / Medicin och hälsa

Ensamhet är inte endast en känsla utan utlöser faktiska genetiska förändringar som orsakar sjukdom och tidig död, visar en studie för första gången. Tidigare studier har visat att social isolering leder till stora problem med hälsan och kan höja risken med att dö i förtid med 14 procent. .

Hittills har man inte vetat vad det är som driver fenomenet. En ny studier visar att ensamhet aktiverar varningssignaler i hjärnan som i slutändan påverkar immunsystemet.

Forskare vid Chicago och California Universitet har upptäckt att ensamhet utlöser fysiska reaktioner i kroppen som påverkar produktionen av vita blodkroppar på grund av att ensamhet leder till ”kamp eller flykt” spänningssignaler. Dessutom ökar aktiviteten i de gener som producerar inflammation i kroppen och samtidigt sänks aktiviteten i gener som bekämpar sjukdom. Därmed främjas det höga nivåer av inflammation i kroppen.

I allmänhet hade ensamma människor en mindre effektiv immunrespons och mer inflammation än icke-ensamma människor. Ensamma människor känner sig hotade och detta har en enorm inverkan på hälsan.

”Hos människor innebär ensamhet en implicit hypervaksamhet för sociala hot!” hävdar John Caapitanio vid California Universitet.

I studien undersöktes ensamhet hos både människor och en typ av apor som är mycket sociala.

Studien visade att människor med hög gen-aktivitet fortfarande var ensamma efter 12 månader. Ensamma hade också högre nivåer av kamp- eller flykt-signalsubstansen noradrenalin. Tidigare studier har funnit att noradrenalin kan stimulera blodstamceller i benmärgen att tillverka fler immunceller (monocyter) som höjer inflammationen i kroppen. Både ensamma människor och ensamma apor uppvisade högre nivåer av monocyter i blodet.

I ytterligare en studie utsattes apor för upprepade stressframkallande situatione, såsom förändringar i sociala förhållanden t ex okända burkamrater. Detta ledde också till en ökning av monocyter. Man kunde också se att apversionen av HIV växte snabbare i blod och hjärnan hos ensamma apor.

Forskarnas slutsats blev att de ”varningssignaler” som aktiverades i hjärnan på grund av ensamhet i slutändan påverkade immunsystemet och därmed hälsan.

Källa: Ovanstående artikel är omtryckt från material som tillhandahålls av University of Chicago. Den ursprungliga artikeln skriven av Susie Allen. Obs: Material kan redigeras för innehåll och längd.

Datum: 2015-11-26