Att flytta upprepade gånger under barndomen leder till sämre livskvalitet flera år senare

Vetenskap / Medicin och hälsa / Artikel

ATT FLYTTA UPPREPADE GÅNGER UNDER BARNDOMEN LEDER TILL SÄMRE LIVSKVALITET FLERA ÅR SENARE

Att flytta til en ny stad är stressande i vilket ålder som helst, men ännu sämre blir livskvaliteten för vuxna som i barndomen har flyttat flera gånger. Detta gäller först och främst för de människor som är introverta eller neurotiska.

Foskarna undersökte relationen mellan antalet flytt under barndomen och välbefinnande för 7.108 vuxna som följdes under en period av 10 år. Resultaten av studien finns nu publicerade i Journal of Personlity and Social Psychology, av Amerikanska Psykologiska Föreningen (American Psychological Association).

”Vi vet redan att barn som flyttar ofta får sämre betyg i skolan och har större beteendeproblem än andra” säger Shigehiro Oishi, studiens huvudförfattare. ”Hur som helst har de långsiktiga effekterna på välbefinnandet i vuxenlivet inte fått samma uppmärksamhet.”

Studiens deltagare bestod av vuxna i åldrarna 20-70 år. De kontaktades år 1994-1995 för första gången. Andra gången kontaktades de 10 år senare. De frågades hur många gånger de hade flyttat under barndomen. Andra frågor handlade om deras psykologiska välbefinnande, personlighetstyp och sociala liv.

Forskarna fann att de personer som flyttade flest gånger under barndomen var mer benägna att känna lägre tillfredsställelse i livet och mindre psykologisk välbefinnande, oavsett ålder, kön eller utbidningsnivå. Studien visade även att de som hade flyttat oftast under barndomen även hade lägre antal goda sociala relationer som vuxna.

Forskarna ville även se om personlighetstypen påverkade livskvaliteten för de personer som hade flyttat ofta under barndomen. Personer som var introverta och neurotiker hade fler problem med sig själva och i sina sociala relationer. Att flytta ofta innebär att människor, vuxna som barn har svårare att hålla relationerna vid liv. Personer som däremot är extroverta har lättare att skaffa sig vänner.

Studien visade även att det kan finnas en möjlighet att många flytt påverkar även livslängden, men mer forskning behövs där för att man ska kunna vara säker att det faktiskt är så.

24 juni 2010