Forskning visar att hjärnan kan se in i framtiden

Vetenskap / Neurologi

(Sciencedaily 2011-02-10) Doktor Bem gjorde ett antal experiment som bevisade att hjärnan inte bara kan minnas det som redan hände, utan att hjärnan även kan förutse vad som kommer att ske i nästa stund.

Experimentet som utfördes gick på följande vis: Studenterna ombads att titta på en bild på en datorskärm, för att sedan klassificera bilden genom att trycka på en av knapparna: "positiv" eller "negativ". Tidigare studier har visat att om man blixtsnabbt visar upp ett ord i samband experimentet, kommer personen att klassificera bilden som "positiv" eller "negativ" mycket snabbare än om man inte visar upp ordet. Ordet som visas blixtsnabbt visas för snabbt för att personen ska hinna uppfatta vad som står. Man ser bara en blixt framför sina ögon, men man hinner alltså inte se själva ordet. Även om hjärnan inte medvetet uppfattar det som står, kommer det att ske en bearbetning i det omedvetna. I det här fallet, visades ordet blixtsnabbt efter att personerna hade klassificerat bilden som positiv eller negativ, och resultatet tydde på att personerna som ingick i testet kunde förutse vilket ord som sedan visades, eftersom personernas reaktionstid förkortades, precis som i det vanliga fallet, då ordet visas upp blixtsnabbt innan de gjorde sina val. Det är en god indikation på att alla personer, även de som inte har någon medial förmåga, kan "se in i framtiden". Testpersonerna betedde sig som om ordet hade visats snabbt före klassificeringen av bilden. Doktorn Bem har utfört många andra experiment med liknande resultat: de pekar alla i en och samma inriktning, nämligen att hjärnan kan förutse framtiden.

Den här upptäckten utmanar föreställningarna om tid och rum. Detta är ingen nyhet för den moderna fysiken. Einstein hävdade exempelvis att man bara genom att observera något här, kunde förändra något som låg längre bort. Modern kvantfysik har också bevisat att ljuspartiklar verkar "veta" vad som kommer att hända i nästa steg och ändrar sitt beteende i enlighet med det som ännu inte har hänt. I ett experiment kom man fram till att ljuspartiklar betedde sig enligt iakttagarens förväntningar. När de inte observerades bildade de däremot ett annat mönster. När experimentet 1999 gick ut på att "observera partiklarna efteråt", betedde sig ljuspartiklarna konstigt nog, som om de visste att deras beteende skulle observeras senare. Kvantfysikerna, som studerar det som sker i vår fysiska värld på nanonivå är fortfarande helt förbluffade över de fynd som gjordes och fortfarande görs. Tid är på nanonivå är inte linjär, de fysiska lagarna verkar inte ha någon betydelse och det sunda förnuftet kan ännu inte förstå det som sker där.

Självklart väcks många frågor, bland annat hur detta exakt sker och varför. Kanske kommer framtida generationer inte att tycka att det är så konstigt, precis som vi nu till skillnad från tidigare generationer inte tycker att det är konstigt att jorden är rund eller att vi är alla uppbyggda av atomer.

Läs mer:
Bem, D. J. (in press) Feeling the Future: Experimental evidence for anomalous retroactive influences on cognition and affect. Journal of Personality and Social Psychology.