Kan du inte sova? Gatubelysning kan hålla dig vaken

Vetenskap / Medicin och hälsa / Artikel

Hur ljusföroreningar kan störa din sömn.

Kan du inte sova? Gatubelysning kan hålla dig vaken

2016-03-03 Om du bor i ett område som är väl belyst på natten, sover du kanske inte så bra, hävdar forskare i en ny studie.

”Vår värld har blivit ett dygnet-runt samhälle. Vi använder utomhusbelysning, såsom gatubelysning så att vi kan vara aktivare på natten och för att vår trygghet och säkerhet skall kunna öka” säger Maurice Ohayon vid Stanford Universitet.

”Problemet är att vi har minskat vår exponering för mörker, något som påverkar vår sömn.”

I studien telefonintervjuades 15 863 människor under en åttaårsperiod.

De besvarade frågor som handlar om sömnvanor, sömnkvalitet samt medicinska och psykiatriska sjukdomar.

Sedan tittade forskarna på uppgifter från Meteorologiska satellitprogrammet för att bilda sig en uppfattning om hur mycket utomhusljus dessa människor utsattes för på natten.

Människor som bodde i städer med 500 000 invånare eller fler utsattes för nattljus som var 3 till 6 gånger intensivare än människor som bodde i småstäder och på landsbygden.

Studien visar att nattbelysning påverkar sömnens varaktighet och har ett samband med sömnstörningar.

Människor som utsattes för mycket belysning på natten var 6 gånger mer benägna att sova mindre än sex timmar varje natt.

29 % var missnöjda gällande både sömnkvantitet och sömnkvalitet av de människor som bodde i större städer med väl belysta gator nattetid jämfört med 16% av de som bodde i mindre intensivt belysta områden.

Personer som utsattes för mycket nattbelysning var mer benägna att rapportera trötthet, att vakna upp förvirrade under natten, och uppleva sömnighet samt nedsatt funktion dagtid.

Källa: Can’t Sleep? Street Lights May Be Keeping You Awake, American Academy of Neurology (AAN), 22-Feb-2016