Genen för ursprunglig mänsklig intelligens har hittats

KATEGORIER: Vetenskap / Historia & arkeologi

Genen för ursprunglig mänsklig intelligens har hittats

2018-06-04 - Uppkomsten av en ny gen för mer än tre miljoner år sedan betydde att våra förfäders hjärnor började producera tre gånger fler hjärnceller, något som lade grunden till mänsklig intelligens.

När forskare från Kaliforniens Universitet jämförde hjärnans utveckling hos människor och apor, hittade de en viktig skillnad. Hjärnans tillväxt hos människor tycktes drivas av genen som heter NOTCH2NL, som man inte kan hitta i apornas genom.

Ytterligare studier visade att NOTCH2NL kontrollerar antalet hjärnceller vi utvecklar. Genen fördröjer även omvandlingen av stamceller till hjärnceller, något som får konsekvensen att fler stamceller kan dela sig och växa, något som innebär att fler hjärnceller utvecklas.

Forskarna konstaterade att NOTCH2NL först uppträdde mellan 3-4 miljoner år sedan, efter att ha jämfört genomen hos människor och andra primater. Att NOTCH2NL utvecklades berodde på en process som kallas genkonversion, som är mycket sällsynt.Tack vare den nya genen NOTCH2NL kunde människor växa tre gånger så många hjärnceller jämfört med tidigare. Fossila fynd visar att den mänskliga skallen började expandera strax efter genens uppkomst.

Även Neandertalare och Denisovan-människor ärvde samma gen från vår gemensamma förfader, så att även de kunde växa större hjärnor.

Forskarna tror också att denna gen lade grunden till mänsklig intelligens genom att ge oss fler hjärnceller, men hundratals andra gener är också involverade i olika processer som gör att hjärncellerna samarbetar på effektivt sätt med varandra.

Enligt en annan studie som publicerade för några månader sedan, fann man att över 500 gener var förknippade med mänsklig intelligens. Forskarna kunde däremot inte förutsäga vilka människor som var smartast, eftersom miljön man växer upp i, spelar en mycket stor roll. Trygga rena miljöer liksom bra vård, bra kost, brist på gifter, etc. gör oss smartare.

Mellan 50-80% av mänsklig intelligens kan ha sin grund i generna, tror forskare, men man bör ta denna uppskattning med en nypa salt. När forskare försökte förutsäga utifrån gener vem som var smartast hade man rätt i 7% av fallen.

En nackdel med NOTCH2NL är att det ibland kan gå fel. Ibland får barn extra kopior av genen och deras hjärnor blir alltför stora. Men barn kan också få för få kopior, som leder till en hjärna som är för liten. Andra defekter i genen tror man kan utlösa andra problem.

Journalreferens: Cell, DOI: 10.1016/j.cell.2018.03.051

Källor:

Found: more than 500 genes that are linked to intelligence, AP, New Scientist, 2018-03-12

The gene that led to the human intelligence boom has been found, Alice Klein, New Scientist, 2018-06-01