Genmodifierade neuroner kan hjälpa forskare att ansluta till hjärnimplantat

KATEGORIER: Vetenskap / Neurologi

Forskarna hoppas hitta sätt att till exempel bättre behandla epilepsi.

Genmodifierade neuroner kan hjälpa forskare att ansluta till hjärnimplantat

2020-03-30: De elektriska egenskaperna hos vissa typer av nervceller har förändrats genom genetiskt modifiering för att producera ledande polymerer på deras ytor.

Denna nya utveckling möjliggör elektrisk kontroll av specifika grupper av nervceller och leder till nya behandlingar för epilepsi men man tror att man också kommer att lättare koppla ihop protesben till nerverna.

Existerande elektriska implantat som bland annat används för att behandla Parkinsons sjukdom består av metallelektroder som trycks in i hjärnan. Nackdelen är dock att man för närvarande inte kan kontrollera aktiviteten hos endast vissa neurontyper.

Forskarna modifierade specifika nervceller för att producera ett enzym på ytan som sätter ihop små molekyler, så kallade monomerer, till en kedja som kallas polymerer. Polymerer kan fungera som elektriska ledare eller ha någon annan funktion beroende på monomeren.

Forskarna har försökt sig på detta först med både celler från djur och människor i en skål, men de har också testat metoden på levande nematodmaskar. Maskarna kunde blötas ner i monomererna som enzymerna kommer att förena sig med för att polymererna skall komma till stånd. I större djur behöver dock monomererna injiceras.

Målcellerna blev belagda i polymeren något som förändrade cellernas beteende. Beteendet hos maskarna förändrades beroende på typ av polymer. Om man riktade sig in på maskarnas motoriska nervceller gjorde maskarna mindre benägna att röra sig framåt. De kunde också göra vassare vändningar.

Forskarna förstår ännu inte varför ändringarna har dessa effekter. De har inte heller försökt ansluta till eller interagera med de modifierade neuronerna. Men resultaten visar att allt är möjligt.

JournalreferensScience , DOI: 10.1126 / science.aay4866
Läs mer: Newscientist.com