Ryggradsdjuret som lever längst är hajen från Grönland: Livslängd 400 år

KATEGORIER: Vetenskap / Natur & Miljö

Grönlandshajar lever i cirka 400 år, och blir könsmogna vid en ålder av cirka 150 år, rapporterar forskare.

Ryggradsdjuret som lever längst är hajen från Grönland: Livslängd 400 år

2016-08-13 Grönlandshajar lever i cirka 400 år, och blir könsmogna vid en ålder av cirka 150 år, rapporterar forskare. Detta innebär att Grönladshajen är ryggradsdjuret som lever längst i världen.

De grönländska hajarna ( Somniosus microcephalus) är vitt spridda över Nordatlanten och kan i vuxen ålder nå längder av upp till 400 - 500 cm.

Grönlandshajens biologi är dålig förstådd, men deras extremt långsamma tillväxt, på cirka 1 cm per år, verkar ha något att göra med deras exceptionellt långa livslängd.

Traditionella metoder för att bestämma åldern på en art innefattar analys av förkalkad vävnad, något som är sällsynt bland Grönlandshajar. För att bestämma den genomsnittliga åldern för denna art har Julius Nielsen m.fl. tillämpat radiokoldateringstekniker för ögonlinser hos 28 honor som fångades som bifångst.

Analysen verkar visa en genomsnittlig livslängd på minst 272 år.

De två största hajarna i denna studie med en längd av 493 cm och 502 cm, uppskattades vara cirka 335 respektive 392 år gamla.

Eftersom tidigare rapporter tyder på att honorna hos denna art blir könsmogna vid längder som är större än 400 cm, skall denna längd motsvara en ålder som är minst 156 år.

Utifrån dessa resultat drar forskarna slutsatsen att Grönlandshajen är det äldsta ryggradsdjuret att ströva omkring på jorden.


Källa: Originalartikel kommer från American Association for the Advancement of Science, och får redigeras vad gäller innehåll och längd eller publiceras vidare i ursprunglig form.

Referens: J. Nielsen, R. B. Hedeholm, J. Heinemeier, P. G. Bushnell, J. S. Christiansen, J. Olsen, C. B. Ramsey, R. W. Brill, M. Simon, K. F. Steffensen, J. F. Steffensen. Eye lens radiocarbon reveals centuries of longevity in the Greenland shark (Somniosus microcephalus).Science, 2016; 353 (6300): 702 DOI: 10.1126/science.aaf1703