Dinosauriefotavtryck rekonstrueras

Vetenskap / Historia & arkeologi

Datum: 2015-06-27

Källa: Bonn Universitet via Science Daily

För tolv år sedan upptäcktes fotavtryck av köttätande dinosaurier utgrävda i ett stenbrott i närheten av Goslar.

Paleontologer från Universitetet i Bonn har nu skapat en tredimensionell digital modell baserad på bilder av utgrävningen. Återuppbyggnaden av upptäcktsplatsen tyder på att köttätande dinosaurier jagade växtätande dinosaurier för omkring 154 miljoner år sedan. Man tror att predatorerna kan ha invandrat via en landbrygga på grund av att havsnivån hade sjunkit.

År 2003 gjorde en privat fossilsamlare en överraskande upptäckt i ett kalkbrott nära Goslar i Niedersachsen: totalt 20 dinosaurie fotspår på en stenhäll. Nils Knötschke från Dinosaur Park Münchehagen kunde rädda fem av spåren och de blev inte förstörda av stenbrottsarbetet. Nu, ungefär 12 år senare, har paleontologer från Universitetet i Bonn i samarbete med Nils Knötschke och Dr. Oliver Wings från Hannovers Stadsmuseum rekonstruerat fotavtrycken i en tredimensionell modell med hjälp av digitala metoder. Projektet byggde på bilder av spåren så som de såg ut vid den tidpunkt de grävdes upp.

“Fem år efter upptäckten hade det inte varit tekniskt möjligt att göra denna typ av återuppbyggnad” säger forskaren Jens N. Lallensack från Steinmann Institutet för geologi, mineralogi och paleontologi vid Universitetet i Bonn.

Med 3D-modellen kunde forskarna få fram viktig information om dinosaurierna som lämnade fotspår bakom sig och om deras livsmiljö. Spåren, som mäter mellan 36-47 centimeter i längd, representerar troligen två olika arter av rovdjursdinosaurier från Theropodgruppen.

“Med utgångspunkt i den digitala modellen kan vi nu se hur de enskilda fotspåren är placerade i förhållande till varandra. Det tillät oss att rekonstruera rörelseriktningen och uppskatta hur snabbt djuren rörde på sig. Fotspårens längd leder till att man uppskattar att de största djuren hade en kroppslängd på cirka 8 meter. På vissa ställen lämnade de köttätande dinosaurierna mycket djupare avtryck i sedimentet än någon annanstans. Där marken var mjuk, sjönk dinosaurierna mycket djupare in i marken än där det var torrt”, rapporterar Lallensäck.

För omkring 154 miljoner år sedan under den sena Jurassikåldern fanns det ett grunt hav i hela denna region med små öar som stack upp ur det. Ben som hittades i stenbrottet bekräftar att öarna var bebodda av en art av små dinosaurier Europasaurus Holgeri. Dessa växtätande dinosaurier tillhörde en grupp av gigantiska långhalsade dinosaurier så kallade sauropoder. En fullvuxen Europasaurus mätte 6 till 8 meter, ungefär hälften av dess närmaste släkting Camarasaurus.

“Dinosaurierna blev förmodligen tvungna att krympa ner till dvärgstorlek för att överleva med tanke på den begränsade livsmedelstillgången som fanns på dessa små öar i det grunda centraleuropeiska havet” säger Lallensack.

Theropoder som ursprungligen utgjorde de rekonstruerade dinosauriefotavtrycken kom till scenen cirka 35000 år senare.

“Det är möjligt att havsnivån sjönk under denna period, en relativ kort tid ur ett geologiskt perspektiv och att fastlandets köttätande dinosaurier invandrade vid den punkten” hävdar Dr. Wings. Theropodernas fotavtryck kommer från en intorkad havsbotten mycket nära en av öarna.

Forskarna misstänker att de rovgiriga theropodererna kom från fastlandet för att jaga den växtätande Europasaurus. Kalkstenen i stenbrottet bildades i ett grunt havsområde. Detta framgår av det stora antalet marina fossiler såsom sniglar, musslor och sjöborrar.